Copy SMS

Դոլլարից օրիգամիներ

Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ

Վոն Պարկը դեռ 7 տարեկանից սկսել է օրիգամիներ պատրաստել: Երբ դեռ դպրոցահասակ էր օրիգամիները թղթից էր պատրաստում, իսկ երբ մեծացավ հասկացավ, որ թղթից օրիգամիները այնքան էլ հետաքրքիր չեն և որոշեց թղթի փոխարեն օգտագործելդոլլարներ:


Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ
Դոլլարից օրիգամիներ - Դոլլարից, օրիգամիներ

12

17

1587

 • ღ S ღ
  2013-04-12 18:53:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) Դոլլար սիրում եմ :D Յանիմ ինչ ասի.. ով չի սիրում :D
  • ℳari
   2013-04-12 18:53:51
   եդ ասա (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღ S ღ
    2013-04-12 18:54:23
    Ապրես (բռավո) Պոստդ (լավ)
   • ℳari
    2013-04-12 18:54:53
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ⊰♥⊱ SeLiy ⊰♥⊱
  2013-04-12 19:01:22
  ապրես լավն էր (բռավո) (բռավո)
 • Anna
  2013-04-12 19:22:49
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավչեմ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Anna
  2013-04-12 19:23:27
  այ սխալ սմիլիկ դրեցի կներես (ծաղիկ)
  • ℳari
   2013-04-12 19:24:38
   ոչինչ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Anna
  2013-04-12 19:27:16
  :)
 • ღ ⓃυⓃⒺღ
  2013-04-12 21:51:41
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ℳari
   2013-04-12 23:18:06
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2013-04-13 12:42:18
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ♥--X e N t U k--♥
  2013-04-13 12:45:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավն էր
 • I ♥ NBA (A.H) 5
  2013-04-27 21:45:40
  (պարել) (պարել) (պարել) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (գինի) (գինի) (գինի) :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • I ♥ NBA (A.H) 5
  2013-04-27 21:46:16
  լավն էէէէէէէէէէէէէ (խոնարհվել) :D