Copy SMS

Տիտան համակարգչային մկնիկ

Տիտան համակարգչային մկնիկ - հետաքրքիր, գեղեցիկ,

Տիտան մկնիկը ստեղծել է Intelligent Design-ը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կատարելագործել իրենց մատները:

 Այս ազդեցիկ տիտան համակարգչային մկնիկը ստեղծվել է առաջին կարգի տիտանից, բարձորակ պլաստիկից,  բաղկացած է երեք կոճակից և ոլորման անիվից:                                                             Սակայն, այս նրբագեղ տիտան մկնիկը արժե 1200$, անկեղծ ասած ոչ բոլորը կարող են վայելել այս հաճույքը:

Տիտան համակարգչային մկնիկ - հետաքրքիր, գեղեցիկ,
Տիտան համակարգչային մկնիկ - հետաքրքիր, գեղեցիկ,

7

4

1015

 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-04-13 10:03:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • GABI
   2013-04-13 13:22:59
   O:) O:) O:) O:)
 • FCB fanatuhi
  2013-04-13 14:05:25
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • GABI
   2013-04-13 14:39:24
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)