Copy SMS

Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից


Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր

Բնօրինակ քանդակներ Ճապոնացի Masson Hirotoshi Itoh-ից, որը պահպանելով  բնական ձևը մի քնի առարկաների ոգնությամբ ապշեցուցիչ և ծիծաղելի տեսք է տվել սովորական քարերին:Եթե ձեզ դուր եկավ մեկնաբանություն թողեք OK:


Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր
Քարե աշխատանքներ Hirotoshi Itoh-ից - զարմանալի , ծիծաղելի , հետաքրքիր

7

5

715

 • Твой Ангел :)
  2013-04-13 16:42:17
  շատ սիրուն են. (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-04-13 16:46:19
  շԱԱԱԱՏ ՀԵՏԱՔրՔԻր ԵՆ... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
 • Knarik
  2013-04-13 17:02:44
  Իրոք ընտիր գործեր են :) (լավ)
 • -Man)E(Dreamer
  2013-04-13 18:27:03
  էղելա
 • N.A
  2013-04-13 18:28:59
  հետաքրքիր բայց վոնցվոր քիչ էր՞ (լավ) (լավ) (լավ)