Copy SMS

Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները

Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,

Chanel նորաձեւության ֆրանսիական տունն ի պատիվ ժամի գծի հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանի առաջնանյին տեսքով վերաթողարկել է Première կանացի ժամերի մոդելը

 

 


Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,

Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,
Chanel-ը ներկայացրել է նոր Première ժամացույցները - ժամացույցներ,

6

3

753

 • ՆԵԼԼԻ
  2013-04-13 17:04:11
  ՎԱԱԱԱխ ԻՆչ ԼԱՎՆ ԵՆ... (խփո) (խփո) (խփո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • sssooo
  2013-04-13 17:28:00
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mary.....
  2013-04-14 19:45:11
  իմ ճաշակով չեն.......... (ծաղիկ)