Copy SMS

Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում

Բարև կրկին իմ սիրելի քոփիփեսթցիներ: Իմ երկրորդ պոստում ես տեղադրել եմ մի արտասովոր գործ: Այս կամուրջը գտնվում է Հոլանդիայում: Դե ինչ, կարծումեմ խոսքերն ավելորդեն, դիտեք նկարները ինքներդ...Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն

Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն


Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն

Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն

Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն

Հուսով եմ հավանեցիք. 

Ձեզ հետ ГОСПОДИН - ն էր ԿՀԱՆԴԻՊԵՆՔ)))))Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն

 • ღ S ღ
  2013-04-18 13:41:52
  (խփո) (խփո) (խփո) դզեց (ժպիտ) եղներ անցնեինք :D
 • sssooo
  2013-04-18 14:48:08
  վախխխխխխխխխխ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Immortal
  2013-04-18 14:55:13
  (խփո)
 • Puppet ღ
  2013-04-18 17:35:01
  լավնա
 • ▲ badgalriri (AnI) ▼
  2013-04-19 16:16:41
  Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում - գեղեցիկ նկարներ, բնություն (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խոնարհվել)
 • Julieta
  2013-04-20 17:01:41
  :D :D :D :D
 • Ev ullIiiK ♥
  2013-04-21 19:09:58
  Երանի չեր Հայաստանումել լիներ :) ավելի ճիշտ Երևանում :( :(
 • Lilit
  2013-05-02 21:10:10
  (ժպիտ) (բռավո)