Copy SMS

 • Vard7
  2013-04-20 07:41:20
  շատ վատ ազդեցություն ունի :(
 • Mariam95
  2013-04-20 10:14:01
  վաաաայ, էս վաղուց եմ տեսել քոփիում.. մեր վետերաններից մեկն էր սարքել, շատ էի վախեցել, բայց խնդալուա :D :D :D
 • ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ
  2013-04-20 12:58:09
  էս իրականա թե չէ՞ (ուրախ) (ուրախ)
 • ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ
  2013-04-20 13:06:43
  եսել թազայա
 • ▲ I'm Riri's Bitch ▼
  2013-04-20 13:14:09
  Լավն էէէէէէէէէր :D :D :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • sssooo
  2013-04-20 14:14:54
  ինչել հավես ունի ետքան դրա հետևչց ընգնի որ գթալի :D :D :D :D
 • raisyan
  2013-04-20 16:40:56
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Disappear
  2013-04-20 19:01:56
  (օգո)
 • Mery
  2013-04-20 20:46:56
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-04-24 20:36:32
  (ախ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • An KA
  2013-04-26 21:48:06
  EREXEQ DZEZANIC MEK@ KARA PETROS DURYANI <> BANASTEXCUTYAN VERLUCAKAN@ :)
 • An KA
  2013-04-26 21:48:33
  IM MAH@
 • ❤Maria❤
  2013-05-12 15:39:34
  :D :D :D ԳՏԱԼՈՎ ԼԱրԸ ԿՏրԵԼԸ ՎԵրՅՆԱ :D
 • ViKuLyA
  2013-07-06 15:02:52
  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D