Copy SMS

Ջեյսոն Սեյլեր

 
 

Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր 

Ջեյսոն Սեյլերը հանրահայտ նկարիչ է և ծաղրանկարիչ, Նրա նկարների հիմնական թեման շոու-բիզնեսյան աստղերն են և այլ հայտնի մարդիկ: Անձամբ ես շատ եմ սիրում նրա արվեստը:

Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր
Ջեյսոն Սեյլեր - Ջեյսոն, Սեյլեր

9

10

716

 • Rimember I love you
  2013-04-25 12:42:06
  :D :D :D
 • իիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի մեռար Լուս :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Remember I love you
  2013-04-25 13:33:35
  տո չե հա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • :) :) :) :) :) :) եսօր 4 ժամ չենք արե :(
 • Dianna
  2013-04-25 14:18:57
  լան էր :D :D :D :D
 • մերսի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lonely Girl
  2013-04-25 14:57:47
  :D :D :D :D :D :D վեեերջնաաաաաաաաաա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լուսնաքայլ) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Maria:)
  2013-04-25 15:06:39
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D լավն երրրրրրրրրրր :D
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-04-25 15:09:00
  :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Maria:)
  2013-04-26 18:59:54
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D