Copy SMS

 • ՆԵԼԼԻ
  2013-04-25 17:44:44
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Я без ума! ^_^
   2013-04-25 17:45:48
   ԵՍ ԵԼ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Я без ума! ^_^
  2013-04-25 17:45:56
  ԷԼ (ախ) (ախ)
 • Անիտա 007
  2013-04-25 18:28:11
  ուխ ոնց եմ սիրում կեդեր էս սաղ կհագնեյի (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • srtiymoaps
  2013-04-25 18:38:12
  կեդեր չեմ սիրում ու չեմ հագնում բայց (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սյուզի
  2013-04-25 19:00:40
  վաաաաաաաաաաաաաաաախ գժվում եմ կեդերի համար պոստտ էլ շատ լավներ (լավ)
 • S.T.A.L.K.E.R
  2013-04-25 19:37:11
  ես ունեմ Vans - ի կեդերիցա ովքեր չգիտեն թող մտնեն google.am և պոիսկ տան Vans Keds (ծաղիկ) պոստը լավներ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Твой Ангел :)
  2013-04-27 10:37:24
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Beautiful Ending
  2013-04-27 10:38:29
  լավնեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեն (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ASTXUK
  2014-05-20 17:56:16
  (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (բռավո)
 • Liana
  2014-06-13 18:58:57
  շատ լավն են (ուռա) (ուռա) (բռավո) (բռավո)