Copy SMS

 • Normal is boring
  2013-04-30 21:19:15
  Կատուները մրցակցության մեջ են մոդելների հետ - Կատուներ, մոդելներ, :D հլը կատվին
 • Maria
  2013-04-30 21:21:04
  :)
 • NELLI ^_^
  2013-04-30 21:26:56
  եղելա :)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-04-30 21:43:25
  (լավ) (լավ)
 • sssooo
  2013-04-30 22:32:45
  և իհարկե հաղթեցին կատուները :D :D :D :D լավն էր պոստտ (լավ) (լավ) (լավ)
 • Elka
  2013-06-23 22:34:34
  դզեց (ուրախ)