Copy SMS

Յություբյան ալիքներ Մաս 1 (Kate Clapp)

Յություբյան ալիքներ Մաս 1 (Kate Clapp) - յություբ, տեսահոլովակներ, բլոգեր, հետաքրքիր


 


Բարեվ բոլորին ես որոեցի ստեղծել պոստերի մի արք որում ես պատմելու եմ


 Յություբի այն ալիքների մասին որոնց ես գրանցված եմ:


Ինչպես հասկացաք առաջին պոստը լինելու է Քեյթ Քլեփփի մասին


 Քեյթ Քլեփփը Յություբում ունի 2 ալիք


Foggy Dissaster-Որում նրա հիմնական տեսահելեվակներն են 


Ահա այդ ալիքից մի քանի տեսահոլովակ


և TheKateClapp-Որում նրա վլոգներն են(Վիդեո բբլոգերը)


Ահա մի քանի տեսահոլովակ այդ ալիքից


Այս պոստի համար այսքանը իսկ մյուսում ես կպատմեմ RussGameTactics ալիքի մասին =3


 

2

0

1037