Copy SMS

 • IM SMILER
  2013-05-02 20:50:44
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/05/getImage%20(15)-675.jpg http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/05/getImage%20(16)-675.jpg ունեմ ebay ից ա չէ՞՞՞
  • Kar B-yan
   2013-05-02 20:52:50
   չէէ բայց ես ել եմ ebay ում տեսել (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Smile☻
  2013-05-02 20:55:12
  շատ գեղեցիկ եննն (բռավո) (բռավո)
  • Kar B-yan
   2013-05-02 20:55:54
   հաաաաաաաաաաաաաաաա :) :) :)
 • Smile☻
  2013-05-02 20:56:16
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Kar B-yan
   2013-05-02 20:56:31
   :D :D :D :D :D :D :D
 • ●✖Nari✖●
  2013-05-02 20:56:49
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Kar B-yan
   2013-05-02 20:57:05
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • I*m Real (¯`v´¯) fan of Madrid
  2013-05-02 20:57:39
  շաաաաաաաատ լավն էին մի քանիսից ունեմ (լավ)
 • Kar B-yan
  2013-05-02 21:00:26
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • sssooo
  2013-05-02 21:12:34
  շատ լավն են (լավ) (լավ) (լավ)
  • Kar B-yan
   2013-05-02 21:19:43
   (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Rozik
  2013-05-02 21:19:57
  շատտտտտ լավնենննննննննննննննն (ծաղիկ) (բռավո) (ուռա) (պարել) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ)
  • Kar B-yan
   2013-05-02 21:20:19
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Твой Ангел :)
  2013-05-03 09:20:35
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ)
 • ყℴυℛ gIrℒfℛiⒺⓃd
  2013-05-03 15:31:50
  վուխխխխխխխխխխխ ես գժվում եմ բիժուների համար (խփո) (խփո) (խփո)
 • Happily♥♥♥
  2013-05-04 21:15:57
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-24 15:29:41
  (լավ)