Copy SMS

Բոբ Մառլի

Բոբ Մառլի - Բոբ, Մառլի

Քանի որ շատ եմ սիրում Բոբ Մառլիին պոստս նրա մտքերի մասին են:

1. Իրականում ցանկացած մարդ ձեզ ցավ կպատճառի: Դուք պետք է գտնեք այն մեկին, ով արժանի կլինի ձեր ցավերին:

2. Մատով ցույց տալուց առաջ համոզվիր, որ քո ձեռքերը մաքուր են:

3. Խուսափիր ատելությունից, չարությունից ու նախանձից:

4. Կնոջ մարմնի ամենալավ մասը նրա ժպիտն է:

5. Ես չեմ կանգնում սևամորթի կողքին, ես չեմ կանգնում սպիտակ մարդու կողքին: Ես կանգնում եմ Աստծո կողքին: 

6. Փողերը չեն կարող գնել կյանքը:

7. Մենք պետք է անկեղծ սիրենք միմյանց, ապրենք հաշտ ու խաղաղ: Դրա փոխարեն մենք վիճում ու պայքարում ենք: Այդպես չպետք է լինի:

8. Երաժշտությունը հրաշալի բան է: Երբ այն ներթափանցում է քո մեջ, դու որևէ ցավ չես զգում:

9. Եթե կրթություն չունես, պետք է ոգի ունենաս:

10. Ձեր ամենադառը թշնամին կարող է լինել ձեր ընկերը: Իսկ ձեր ամենամոտ ընկերը կարող է լինել ձեր ամենադառը թշնամին:

11. Կյանքը մի մեծ ճանապարհ է բազմաթիվ նշաններով:

12. Եթե մի դուռը փակ է, ապա շատ ուրիշ դռներ բաց են:

13. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի որոշելու իր ճակատագիրը:

14. Եթե դու ընկճվում ես, ամեն օր վիճում ես, նշանակում է, որ աղոթում ես դևին:

15. Ազատեք ձեզ հոգեկան ստրկությունից: Ոչ մեկ բացի մեզանից` չի կարող ազատ արձակել մեր միտքը:

16. Մարդը չի կարող որևէ բան անել առանց Աստծո: Երբ դու ծարավ ես, ջուր ես խմում: Այստեղ նույնպես դու չես կարող որևէ բան անել առանց Աստծո:

17. Հաղթահարիր չարությունը սիրո օգնությամբ:

18. Իմաստությունը ավելի լավ է, քան արծաթը կամ ոսկին:

19. Ավելի լավ է մահանալ պայքարելով ազատության համար, քան քո կյանքի բոլոր օրերի ընթացքում գերի մնալ:

20. Երբ արմատը ուժեղ է, պտուղը քաղցր է:

9

5

1020

 • No woman,no cryyyyy (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • No woman, no cry Said said Said I remember when we used to sit In the government yard in Trenchtown Oba, ob-serving the hypocrites As they would mingle with the good people we meet Good friends we have had, oh good friends weve lost along the way In this bright future you cant forget your past So dry your tears I say No woman, no cry No woman, no cry Oh my Little sister, dont shed no tears No woman, no cry Said, said, said I remember when we used to sit In the government yard in Trenchtown And then Georgie would make the fire light Log wood burnin' through the night Then we would cook corn meal porridge Of which I'll share with you My feet is my only carriage So I've got to push on through But while I'm gone... Everything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright Ev'rything's gonna be alright No woman, no cry No, no woman, no woman, no cry Oh, little sister, don't she'd no tears No woman, no cry No woman, no woman, no woman, no cry No woman, no cry Oh, my little darlyn no she'd no tears No woman, no cry, yeah any sister no she'd no tears, no women no cry No woman no cry, no woman no cry No woman no cry, no woman no cry Say, say, said I remember when we used to sit In a government yard in Trenchtown Obba, obba, serving the hypocrites As the would mingle with the good people we meet Good friends we have, oh, good friends we've lost Along the way In this great future, You can't forget your past So dry your tears, I say No woman no cry, no woman no cry Little darling, don't she'd no tears, no woman no cry Say, say, said I remember when we used to sit In the government yard in Trenchtown And then Georgie would make the fire light As it was, love would burn on through the night Then we would cook cornmeal porridge Of which I'll share with you My fear is my only courage So I've got to push on thru Oh, while I'm gone Everything 's gonna be alright, everything 's gonna be alright Everything 's gonna be alright, everything 's gonna be alright Everything 's gonna be alright, everything 's gonna be alright Everything 's gonna be alright, everything 's gonna be alright So woman no cry, no, no woman no cry Oh, my little sister Don't she'd no tears No woman no cry I remember when we use to sit In the government yard in Trenchtown And then Georgie would make the fire lights As it was, log would burnin' through the nights Then we would cook cornmeal porridge Of which I'll share with you My fear is my only courage So I've got to push on thru Oh, while I'm gone No woman no cry, no, no woman no cry Oh, my little darlin' Don't she'd no tears No woman no cry, No woman no cry Oh my Little darlin', don't she'd no tears No woman no cry Little sister, don't she'd no tears No woman no cry ______________________________________________________________ Don't cry women
 • Viki ( Official ) ♫
  2013-05-02 14:38:27
  18. Իմաստությունը ավելի լավ է, քան արծաթը կամ ոսկին: (բռավո) (ծաղիկ)
 • Rozik
  2013-05-02 15:17:55
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)