Copy SMS

Թոփ 10 ԵրգԵրի հիթ շքԵՐԹ

ԲԱՐև ԻՄ ՇԱՏ ՍԻԵԵԼԻ  ՔՈՓԻՓԱՍԹՑԻՆԵՐ>>>>ԱՅՍՕՐ ՈՐՈՇԵՑԻ ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ ԵՐԳԵՐԸ ՑՈԻՑԱԴՐԵԼ ՁԵԶ ԸՍՏ ՏԱՍ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈԻԹՅԱՄԲ ՍԿՍԵՆՔ >>>>>>


10...........nbsp;1.nbsp; ԱՅՍՔԱՆԸ ՀՈԻՍՈՎ ԵՄ ԴՈԻՐ ԵԿԱՎ

Թոփ 10 ԵրգԵրի հիթ շքԵՐԹ - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻ

1

5

762

 • ♫Tatev♪
  2013-05-02 17:43:39
  Ընդամենը 2 երգ է բացում (:|
 • BERTA BEBE
  2013-05-02 17:49:25
  բայց ետ ինչից :O :O :O :O :O :O (ախ)
 • BERTA BEBE
  2013-05-02 17:49:49
  (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
 • ♫Tatev♪
  2013-05-02 17:50:56
  Չգիտեմ, կարողա՞ իմ մոտա տենց, իմ մոտ մենակ վերջին 2 երգնա բացում (:| (:|
 • BERTA BEBE
  2013-05-02 17:53:14
  ԻՄ ՄՈՏ ԵԼ ՏԱթև (վայքո)