Copy SMS

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր

Աստղերն այն ժամանակ և հիմա: Որքան են փոխվել դերասանները, ովքեր 15-30 տարի առաջ ֆիլմերում խաղացել են մանկական հայտնի դերեր: 

Ալիսան Փորթեր «Կուդրյաշկա Սյու» 1991

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻ

Բրադլեյ Փիերս «Ջումանջի» 1995

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻԱմբեր Սքոթ «Կապիտան Կրյուկ» 1991

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻԷմի Օ Նեիլ «Սիրելիս ես փոքրացրել եմ երեխաներին» 1989

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻԲարեթ Օլիվեր «Անվերջանալի պատմություն» 1984


Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻՔերրի Հեն «Օտարները» 1986

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻԴեննի Քուքսե «Տերմինատոր 2» 1991

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻԷդվարդ Ֆուրլոնգ «Տերմինատոր 2» 1991

Ինչքան են փոխվել դերասանները, ովքեր խաղացել են մանկական դերեր - ԳԵՂԵՑԻԿ,ՀԻՇԱՐԺԱՆ, ՀՐԱՇԱԼԻ

5

5

893