Copy SMS

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍևԱԿ

    ՊԱՐՈՒՅՐ ՍևԱԿ - բարև, բոլոր, բոլորին


ՀԱՋՈՐԴ  ԳՌԱՌՈՒՄՍ ՈՒԶՈՒՄ  ԵՄ   ՆՎԻՐԵԼ  հայ գարկանության մեծություն   Պարույր Սևակին 


                                            ԵԹԵ  ՄԵՌՆԵԼ....

                              ԵԹԵ ՄԵՌՆԵԼ
                              ԹՈՂ ՈՐ ՄԵՌՆԵՄ
                              ՀՈՒՐ-ԿԱՅԾԱԿԻՑ 
                              ՄԻԱՆԳԱՄԻՑ
                              ՄԻ ՎԱՐԿՅԱՆՈՒՄ
                              ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ
                              ԱՅՆՔԱՆ ԱՐԴԱՐ
                             ԽՂՃԻՍ ՁԱՅՆԻՆ ՄԻՇՏ ՈՒՆԿՆԴԻՐ
                             ՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԲԻԲԼԻԱԿԱՆ ՀԻՆ ԼԵԳԵՆԴԻ
                             ՀԱՆԳԻՍՏ ԱՆՑՆԵՄ և ԱՍԵՂԻ ՆԵՂԼԻԿ ԾԱԿԻՑ
                             ԵԹԵ ՄԵՌՆԵԼ 
                             ԹՈՂ ՍՊԱՆՎԵՄ 
                             ԹՈՂ ԿՈՐԾԱՆՎԵՄ
                             ԱՅՆՊԵՍ ԱՊՐԱԾ և ԲԱՆ ԱՐԱԾ
                             ՈՐ ՆՈՐԱԾԻՆ ՄԱՆՈՒԿԻ ԵՏՍՔՈՎ
                             ՎԵՐԱԾՆՎԵՄ
                              ԻՄ ԱՆՈՒՆՈՎ ԿՆՔԵՆ ՆՐԱՆՑ
                              ԵԹԵ ԳԱՄՎԵԼ 
                              ՓԱՐՈՍԻ ՊԵՍ
                              ԱՐՆԱՔԱՄՎԵԼ
                              ՀԵՐՈՍԻ ՊԵՍ 
                              ՈՒ ՔՐՔՐՎԵԼ 
                              ԴՐՈՇԻ ՊԵՍ 
                              ԲԱՅՑ ԱՌԱՅԺՄ
                              ԱՊՐԵԼ Է ՊԵՏՔ.. 

 


 


    ՊԱՐՈՒՅՐ ՍևԱԿ - բարև, բոլոր, բոլորին                                       << ԳԺՎԵԼ>>

                                                       ԵՎ ԻՆՁ  ԼՍԵԼԵՎ ԿԱՐՈՂ ԵՍ  ԱՍԵԼ

                                                      ԳԺՎԵԼ ԵՍ ԻՆՉԵ 

                                                      ԻՍԿ  ԵՍ  ԷԼ  ԿԱՍԵՄ ԱՅՈ

                                                      ԻՆՉՈՒ  ՉԳԺՎԵԼ 

                                                      ԻՍԿ ԳԺՎԵԼԵՎ ՉԵՆ ՍԻՐՈՒՄ ՈՒ ԱՏՈՒՄ

                                                      ԻՍԿ ԳԺՎԵԼՈՒՑ ՉԷ ՓԱՅՏԸ ՃԱՐՃԱՏՈՒՄ

                                                     ԱՌԱՆՑ  ԳԺՎԵԼՈՒ ՉԿԱ ՇԱՀԱԾ ՄԱՐՏ

                                                     ԱՌԱՆՑ ԳԺՎԵԼՈՒ ՉԵՍ ԾՆԻ ՆՈՐ ՄԱՐԴ

                                                    ՄԻՆՉև ՉԳԺՎԻ ՋՈՒՐԸ ՉԻ ԵՌԱ 

                                                     ԿԵՂևԸ ՉԻ ՊԱՏՌԻ ՀԱՏԻԿԸ ՆՌԱՆ

                                                     ԾԱՌԵՐՆԵՆ ՓԹԹՈՒՄ 

                                                     ԳԺՎԱԾ ԵՆ ԱՆՇՈՒՇՏ 

                                                     ԵՐԿԻՐՆ Է ՊՏՏՈՒՄ՛

                                                     ԳԺՎԱԾ Է  ԱՆՇՈՒՇՏ ՍԵՐՄԵՐԸ ՄԻՆՉև

                                                     ԿԱՐԳԻՆ ՉԳԺՎԵՆ

                                                     ԲԵՐՔ ՉԵՆ ԴԱՌՆԱԼՈՒ...

                                                     ԹԱԹԵՐԸ ՄԻՆՉև ԿԱՐԳԻՆ ՉԳԺՎԵՆ 

                                                     ՁԵՌՔ ՉԵՆ ԴԱՌՆԱԼՈՒ

                                                     ԲԱՌԵՐՆԵԼ ՄԻՆՉև ԿԱՐԳՐՆ 

                                                      ՉԳԺՎԵՆ ԵՐԳ ՉԵՆ ԴԱՌՆԱԼՈՒ

                                                     ԱԽ ՈՒՐ ԷՐ ՄԻՇՏ ԵՍ  ԳԻԺ ԼԻՆԵԻ..


                                 օգնիր ինձ

                                                ՕԳՆԻՐ ԻՆՁ ԿԱՅՆՔՈՒՄ ՈՒՂՒՂ ԸՆԹԱՆԱԼ,-

                                                ԵԹԵ ՔՆԱԾ՛ԵՄ ՔՆԻՑ ԱՐԹՆԱՆԱԼ,

                                                ԹԵ ԴՈՒՌԸ ԲԱՑ՛ է ԻԶՈՒՐ ՉԲԱՆԱԼ,

                                                ԵՂԱԾՈՎ ԵՐԲԵՔ ՉՀԱՆԳՍՌԱՆԱԼ

                                                ԵՎ ՉԱՍԵԼ, ԹԵ ԻՄ ԱՐԱԾՆ ԱՐԵՑԻ

                                               ՉԱՍԵԼ,ԹԵ ԱՄԲՈՂՋ ՍՐՏՈՎ ՍԻՐԵՑԻ,

                                               ՉԱՍԵԼ ԹԵ ԱՐԹԵՆ ՓԱՌՔԻ ՏԻՐԵՑԻ

                                               ԴԵՌ ԵՐԳԸ՞ ՄՏՔՈՒՄ ՉԱՍԵԼ ԳՐԵՑԻ

                                               ԴԵՌ ՔԱՐԸ ՀԱՆՔՈՒՄ՞ ՉԱՍԵԼ ԿՐԵՑԻ,

                                               ԱՌԱՆՑ ՀԻՄՔ ՉԱՍԵԼ ԹԵ ՏՈՒՆ ՇԻՆԵՑԻ,

                                               ԵՎ ՎԱՅԵԼՈՒՄ ԵՄ ՏՈՒՆՍ ԲԱԽՏԱՎՈՐ:

                                               ՉԹՎԱԼ՛ԱՐԴԱՐ ԵՂԱԾ ՄԵՂԱՎՈՐ

                                               ՄԵՂԱՎՈՐ ՊԱՀԻՆ՛ ՀԱՆՑԱՔԸ ՔԱՎԵԼ

                                               ՔԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՉԸՂՁԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ,

                                               ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՈՎ ՉՀՊԱՐՏԱՆԱԼ....

                                               ՕԳՆԻՐ ԻՆՁ ԿՅԱՆՔՈՒՄ  ՈՒՂԻՂ ԸՆԹԱՆԱԼ;

  

այսքանը հուսով եմ որ կդիտեք       ՊԱՐՈՒՅՐ ՍևԱԿ - բարև, բոլոր, բոլորին 

ani
6

5

1560

 • Normal is boring
  2013-05-02 15:15:56
  Ասում են, թե միանգամից կյանքում ոչի՜նչ չի կատարվում.
  Միանգամից ո՛չ մի կարպետ և ո՛չ մի գորգ չի պատըռվում,
  Միանգամից բերդ չի շինվում ու չի քանդվում միանգամից,
  Միանգամից ձյուն չի գալիս և չի փչում անգամ քամին
  :
  Մի՛րգ չի հասնում միանգամից, ո՜ւր մնաց թե՝ խելոքանան,
  Զո՛ւյգ չեն կազմում միանգամից, ո՜ւր մնաց թե՝ երեքանան:
  Միանգամից չեն կշտանում և չեն զգում ջրի կարիք,
  Ո՛չ այսօրն է անցյալ դառնում, ո՛չ էլ վաղն է դառնում գալիք:
  Այս ամենը ճիշտ է, հարկա՛վ,
  Հենց այսպես է, ինչպես որ կա:
  Սակայն եթե իմ կյանքի մեջ գեթ հարցնեին մի՛ անգամ ինձ,
  Թե ես ի՞նչ եմ գերադասում,
  Ի՞նչ եմ ուզում
  Ու երազում,
  Ես կասեի.
  -Ինչ լինում է՝ թող որ լինի միանգամի՜ց…
 • վախ ինքն ու Տերյանը իմ ամենասիրած գրողներն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Маришок
  2013-05-02 15:17:14
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 •  Նունե
  2013-05-02 15:41:22
  • ani
   2013-05-02 18:16:11
   չկա Սևակի մի բանստեղծություն որ վատը լինի բոլորը ճիշտ են և տեղին հարշք բանաստեղծ;