Copy SMS

Մոս(Մեծ Հայք)

Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք

Շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ եմ սիրում իրան                                                                   Ներկայացնում եմ իրա երգերից ու նկարներից                                                                                 Հիմա երգերը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Իսկ հիմա նկարները 

Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք
Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք
Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք
Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք
Մոս(Մեծ Հայք) - Մոս, մեծ, հայք

6

44

1632

 • ●✖Nari✖●
  2013-05-03 16:17:25
  ես մեռաաաաաաաաա (խփո) Գժվում եմ Մոս.իս համարրրրրրրրրրրրրրրր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) շատ լավնաաաաաաաաաաա շաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտ շատտտտտտտտտտ մռութաաաաաաաաաաա կյանքաաաաաաաաաաաաա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ՆԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (դեմք) (դեմք)
   • ●✖Nari✖●
    2013-05-03 16:18:53
    հա ջաննննննննննննն (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ՄՈՌԱՑԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ
   • Սյուզի .V.
    2013-05-03 16:19:54
    էս ինչ ա էղել՞ :^)
   • ●✖Nari✖●
    2013-05-03 16:20:15
    ում՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:| Մոսին՞ :O չէէէէէէէէէէէէէէ :'( չեմ կարա ինքը լավնաաաաաաաաաաաաաաա :'( :'( (խփո) (խփո)
   • ●✖Nari✖●
    2013-05-03 16:22:00
    ՀԵչ ԱՍՈՒՄԵՄ ԼԱՎ ՊՈՍՏԱ շԱՏ ԼԱՎ ՊՈՍՏԱ (գինի) (գինի) (խփո)
   • ՆԱրՍ ՔՈ ՀԱՄԱր ԵՄ ԱՍՈՒՄ ՀրԱշՔՔ Ախր ԱՆԿԱՊ ՔԵԶ ՏԱՆջՈՒՄ ԵՍ չԻ ԿԱրԵԼԻ ՏԵՆՑ ՈՒ ԵԼ ԸՆԴՀԱՆրԱՊԵՍ չԼԱՑԵՍ ՀԱ ՆԱՄԱՆԱՎԱՆԴ ԻրԱ ՀԱՄԱր ՊԱԼԶԱԱԱԱ՞՞՞՞՞՞՞՞/թԵ չԵ ԿջՂԱՅՆԱՆԱՄՄՄ :@
   • ●✖Nari✖●
    2013-05-03 16:24:24
    ԲԱՅՑ ԻՆՔԸ ԼԱՎՆԱ..ՎԱՏԸ չԻ :( ՈՒՂՂԱԿԻ ՍԻրՈՒՄ ԵՄ ԻրԱՆՆՆՆՆՆ :( շԱՏ ԼԱՎՆԱ Ախրրրրրրր O:) ԻՆՔԸ ԻՆձ չԻ ՏԱՆջՈՒՄ ԱրևՍՍՍՍՍՍՍ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ՆԱր ջԱՆ չԵՄ ԱՍՈՒՄ Որ ՎԱՏՆԱ ՈՒՂԱԿԻ ՔՈ ՀԱՄԱր չԻ ՈՒ ԵթԵ չՏԱՆջԵր ՔՈ ԿՈՄԵՆՏՆԵրԻ ՄԵջ ԵՍ :( ՈՒ ԵՍ :'( ՍՄԱՅԼԵրԸ չԵԻՆ ԼԻՆԻԻ ՊԵՏՔ չԻ ԵրԱԶՆԵրՈՎ ԱՊրԵԼ
   • ●✖Nari✖●
    2013-05-03 17:03:52
    ՊՍՏՈՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) խՆԴրՈՒՄ ԵՄ (ծաղիկ)
 • Rozik
  2013-05-03 16:17:28
  Վախխխխխխխխխխխխխ ես ռեպի համար մեռնում եմմմմմ (պարել) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) Մեծ Հայքի Չկանք ռեպը լավնաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շաաաաաատտտ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սյուզի .V.
   2013-05-03 16:19:26
   (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☺Ǻ √ E T I S Y Ǻ N ㋡
  2013-05-03 16:18:02
  Այոոոոոո, հիանաաալիիի ճաշաակաաաաաաա (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի)
 • ♥Meriko♥
  2013-05-03 16:19:36
  ես էլ եմ իրան շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • NELLI ^_^
  2013-05-03 16:22:02
  երեխեք սաղղ ռեպացավով են տառապում ես ին՞չ ա :D
  • Normal is boring
   2013-05-03 16:22:47
   Արթնացավ (:| :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 16:27:36
    ինչը՞ :D
   • Normal is boring
    2013-05-03 16:29:21
    Քո մեջ քուն գտած արդարությունը :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 16:31:08
    :D :D էէ ենքան կռացիր բա կարթնանա բա ինչ կանի
   • Normal is boring
    2013-05-03 16:31:43
    Ես՞ :D ահա,լավ ես գտել բանաձևը :D ինչ լինումա ես եմ :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 16:33:03
    հաա. :D առիթից օգտվելով զմ եմ ասեմ......մա պետք ես ու տառը,մա պետք :D
   • Normal is boring
    2013-05-03 16:33:56
    Մի կրկնվի :P ԵՂԵԼԱ :P քո երևակայությունը փչացելա՞ :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 16:36:56
    ոնց երևում ա դու էլ ես կրկնվում :P ...ես սմայլը 2 անգամ ես դրել :D :D ...
   • Normal is boring
    2013-05-03 16:37:57
    Դու էլ ;) :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 16:39:01
    հա լավ զգացի.....համ էլ լավ էլ պետք ա եդ ու տառը :P
   • Normal is boring
    2013-05-03 16:39:50
    Ինքը ասում,ինքը պատասխանում,ինքը մենախոսում (:| դե եկ վարդապետ ու մի խենթացի(:| :D
   • NELLI ^_^
    2013-05-03 17:18:12
    :) :D :D բա ում ես սպասում խենթացի պրծնենք քեզնից
 • ♥ϯRetreaT♥ϯ
  2013-05-03 17:54:05
  վաաաաախ ոնցեմ սիրում իրան շաաաաաաաաաաատտտ շաաաաաաաաատ եմ սիրում իրա երգերի համար գժվումեմ մանավանդ մի թող ինձ երգը (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սյուզի
   2013-05-30 16:06:50
   ես էլ եմ իրան շատ սիրում (լավ) :) :)
 • Meri♥
  2013-05-03 18:05:44
  (խփո) (խփո) (խփո) շաաաաաաաաատ եմ սիրոոոոում,,,,, Լավն էր պոստդ.... (լավ)
  • Սյուզի .V.
   2013-05-03 18:57:19
   մերսիիիիիիիիի :)
   • Meri♥
    2013-05-03 21:41:21
    :) :) :) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ყℴυℛ gIrℒfℛiⒺⓃd
  2013-05-03 18:06:53
  Սյուզի ջան որ խնդրեմ Էդգարի մասին էլ պոստ կսարքես :)
 • ❥ ℋaS ❣
  2013-05-05 10:38:41
  <Մոսսսսսսնննաաա (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սյուզի .V.
  2013-05-05 10:48:04
  հա Մոսնյաաաաաաա :)