Copy SMS

Մերսում օձերի օգնությամբ

Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք


Իսրայելում գտնվող սպա կենտրոննեից մեկը գտել է մերսման համար տարօրինակ տարբերակ: Մերսման ժամանակ մարդու մարմնին և նաև դեմքի հատվածին դնում եմ անվտանգ օձերի որոնք իրենք քայլքով մերսում են մադկանց: Սպա կենտրոնի տնօրենը նաև ասում է, որ օձերը կարող են բուժել տարբեր հիվանդություններ:

Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք
Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք

14

38

2060

 • ՆԵԼԼԻ
  2013-05-04 21:49:04
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Normal is boring
  2013-05-04 21:53:14
  (խփո)
 • Maria
  2013-05-04 21:55:47
  vonc chen zzvuuuuum (լավչեմ) (լավ)
 • ●✖Nari✖●
  2013-05-04 22:19:51
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :P :P :P :P :P :P :P (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • Molli
  2013-05-04 22:31:10
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) հավեեսսաաաաաաաաաաա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ❤Maria❤
  2013-05-05 10:48:45
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (լավ)
 • Δ Birthday Cake ▼
  2013-05-05 12:54:47
  Ես էլ եմ ուզում փորձեեեեեեմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • SR
  2013-05-05 14:01:37
  օձ շաաաաաատ եմ սիրում, բայց չեմ թողնի ինձ դիպչեն (:|
 • ♥Tadevosyan♥
  2013-05-05 17:22:57
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Lilit
  2013-05-05 17:57:35
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :վայքու:
 • ♥ ...(Patu) AliVe CarcaSs ♥
  2013-05-06 14:26:28
  Մերսում օձերի օգնությամբ - հետաքրքիր, խնամք (խփո) :P
 • Anj
  2013-05-06 14:33:22
  (լավչեմ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-05-06 15:33:58
  (ախ) (ախ) վայ մամ ջան
 • (վայքո) (:| :O (լավչեմ) (լավ) (բռավո) (օգո) (ախ) :P
 • ყℴυℛ gIrℒfℛiⒺⓃd
  2013-05-07 16:34:26
  ես մարդիկ չեն մեռնում (վայքո) (վայքո) (վայքո) ես օձ տենում եմ արդեն չկամ սրանք ոնց են հանգիստ պառկել :O
 • Remember me
  2013-05-09 10:04:58
  (:| (:| (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :( (պարել)
 • ՄԱՐԻԱ
  2013-05-09 20:33:25
  վախենում եմ :( :( :( :'( :'(
 • Andranik852456
  2013-05-10 17:22:27
  |( (լավչեմ) (լավչեմ) :P :P :P
 • Coca colana
  2013-05-13 16:26:07
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) v (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • ԵՍԵԼ ԵՄ ՈԻԶՈԻՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ
 • LUSINE
  2013-05-28 19:38:35
  MART@ SHAT POX UNI CHGITI VONC CAXSI
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-05-28 19:40:18
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • lil.20
  2013-06-05 18:00:02
  օօօօօօօ մաի գադդդդդդդդդդդդ :P :P :P :P :P
 • lil.20
  2013-06-05 18:00:12
  օօօօօօօ մաի գադդդդդդդդդդդդ :P :P :P :P :P
 • lil.20
  2013-06-05 18:00:12
  օօօօօօօ մաի գադդդդդդդդդդդդ :P :P :P :P :P
 • lil.20
  2013-06-05 18:00:13
  օօօօօօօ մաի գադդդդդդդդդդդդ :P :P :P :P :P
 • lil.20
  2013-06-05 18:00:28
  :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
 • laurik-Jan
  2013-07-13 17:13:28
  :P :P :P :P :P :P
 • laurik-Jan
  2013-07-13 17:13:29
  :P :P :P :P :P :P