Copy SMS

Նոր хб Գարիկ Խառլակովի կողմից

Նոր хб Գարիկ Խառլակովի կողմից - Նոր, хб ,Գարիկ ,Խառլակովի ,կողմիցՆոր хб Գարիկ Խառլակովի կողմից - Նոր, хб ,Գարիկ ,Խառլակովի ,կողմից
Նոր хб Գարիկ Խառլակովի կողմից - Նոր, хб ,Գարիկ ,Խառլակովի ,կողմից

Քօմեդի Քլաբի Գարիկ Խառլամովի և Տիմուռ Բատրուդինովի ստեղծաց ԽԲ կատագերգուտյունը


7

2

1389

  • ♥Mash♥
    2013-05-15 20:11:30
    :D :D :D :) :) (բռավո)
  • Me ;)
    2013-05-17 16:14:07
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D