Copy SMS

Քարի դարում

Քարի դարում - հետաքրքիր, պատմություն,

Դժվար է պատկերացնել, որ ներկա քաղաքակիրթ դարում կարող են լինել ցեղեր, որոնք ապրում են քարի դարի կյանքով: Այդպիսին է յանադիների ցեղը, որը դեգերում է Հնդկաստանի հարավարևելյան շրջանում: Յանադիները վարում են քոչվորական կյանք՝ ունենալով միայն մեկ նպատակ՝ հայթայթել սնունդ:Յանադիները զբաղվում են հավաքչությամբ, առանձնակի հակում ունեն դեպի դեղաբույսերը և արմատապտուղները, զբաղվում են նաև ձկնորսությամբ:Յանադիների բնակավայրերը չունեն անուններ, նրանց տները ցրված են երկաթգծերի և ավտոչանապարհների երկայնքով: Տները նման են կավածեփ մրջնաբների, երբեմն կառուցվում են արմավենու տերևներից: Տանը եղած միակ կահկարասին կավե ամանեղենն է և փայտե ձողերը, որոնցով արմատապտուղներ են հանում գետնից:                                                                                         Ներկայումս խաթարված  բնությունը այլևս չի կարողանում կերակրել յանադիներին:Տղամարդիկ ստիպված ծառայության են անցնում հարուստների տներում, հավաքում են քաղաքի աղբը: Սակայն այստեղ բարդ խնդիրներ են ծագում: Յանադին հաշվել չգիտի, նրան մշտապես խաբում են, հաճախ չեն վճարում: Նա հեռանում է առանց դժգոհելու: Յանադի կանայք քաղաքներում ողորմություն են խնդրում, այն էլ միայն սննդամթերք:                                                                                                                           Յանադիների համար չկան ժամանակ և տարածություն հասկացությունները: Նրանք ժամանակը հաշվում են բնական երևույթներով՝ Լուսնի, Արեգակի ծագումով և մայրամուտով, Բևեռային աստղի ծագումով, անձրևային սեզոնով:                                                                                                                                        Յանադիները պատկերացում չունեն նաև սեփականության մասին:                                                       Պետությունը հաճախ փորձել է նրանց հաղորդակից դարձնել ժամանակակից քաղաքակրթությանը, հատկացրել է մշակովի հող և բանող անասուն: Բայց յանադիները շատ հաչախ հրաժարվել են այդ ամենից՝ նորից բռնելով լուսնային թափառական ճանապարհը:                                                                       ԵՐԵԽԵՔ ԵՍ ՆՅՈՒՔԸ QUELLO.NET ԿԱՅՔՈՒՄ ԷԼ ԿԱ, ԲԱՅՑ ԵՍ ԵՄ ՔՑԵԼ, ԷՆՊԵՍ ՈՐ ՆՅՈՒԹՍ ՉՓԱԿԵՔ:

3

7

1168