Copy SMS

Հրաշք է այս աշխարհը...

Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,

Ես գնալով համոզվում եմ, որ մեր մոլորակը հրաշքների աշխարհ է: Գույների ինչպիսի բազմազանություն, ինչպիսի համադրություն, ինչպիսի պատկերներ, տեսարաններ: Նայում եմ և ոչ մի րոպե չեմ կարողանում աչք թարթել: Հրաշք է մեր մոլորակը: Համոզվեք ինքներդ:

Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,
Հրաշք է այս աշխարհը... - գեղեցիկ, նկարներ, հրաշալի,

5

6

1063