Copy SMS

 • MrUtIk
  2013-05-08 16:09:20
  (լավ)
 • Barcelona
  2013-05-27 16:59:43
  ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ՉԷ ԱՆԱՍՒՆ պեպեն ;)
 • MéssÍ (GoG)
  2013-11-22 07:07:53
  :D ես պեպեն միշտ ել սենց վայրենի է եղել... (լավչեմ) զզվելի է բայց որ ֆուտբոլ տենց անմակարդակներն են խաղում
 • anchapahasik
  2013-11-22 07:10:37
  (լավ) (լավ)