Copy SMS

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


Բարև քոփիփաստցիներ ջան: Ոնց եք՞: Որոշեցի շարունակել իմ <Ամեն ինչ մեր ձեռքով > գրառումը և ներկայացնել նրա 2-րդ մասը:Հույս ունեմ կհավանեք ու չեմ ձանձրացնի ձեզ:


Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2

 

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2

 

Ծաղիկներ մեր ձեռքով:Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


Սեղանի սավոկ (հայերեն տարբերակը չգիտեմ) մեր ձեռքով:


Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


Ուրիշ Ծաղիկներ մեր ձեռքով:Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2
Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2 - Ամեն, ինչ, մեր, ձեռքով 2


 


Ծաղկաման մեր ձեռքով


Այսքանը Սիրով Ձեր՝ ՊՍտո:

8

31

2322

 • L♥(i was happy)♥...
  2013-05-10 16:47:01
  լավն էին (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☺♥Marishok♥☺
  2013-05-10 16:48:31
  օօօօօօօօօօօօօ (ծաղիկ) շատ լավներ մալադեց (բռավո) (բռավո)
  • ՊՍՏՈ-իկ
   2013-05-10 16:50:08
   վոոււյ մերսիիկ
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 16:51:35
    վույ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) խնդրիկ :D :D :D
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 16:52:23
    խնդլիկ :D :D :D
 • ☺♥Marishok♥☺
  2013-05-10 16:49:42
  Պստո ջան (ծաղիկ) միշտ սենց լավ բաներ սարքես մալադեց (լավ) (լավ)
  • ՊՍՏՈ-իկ
   2013-05-10 16:51:20
   Մերսի ՄԱրս շատտ շաատ
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 16:52:10
    խնդրեմ Պստիկս (ուռա)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 16:53:09
    վոււււււււււււււււււյ Պստլիկ (ժպիտ) (ժպիտ) ս
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 16:54:17
    վույյ]:) ինձ ինչ անունով կդիմեիր՞
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 16:55:46
    եսիմ ՄԱր (:| (:|
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 17:02:15
    դե մտածի կասես (ծաղիկ)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 17:04:32
    Մունաթիկ :) :D ]:)
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 17:06:38
    իիիիիի չէ :'( :'(
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 17:07:39
    վուււււյ հրաշք մի լացի չեի ուզում քեզ նեղացնեի ուզակի ես ետ անունը շաաատ եմ սիրում :) :D :D չես նեղացել չե՞՞՞
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 17:09:49
    չէ :( բայց ավելի լավ անուն ասա (պարել)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 17:10:36
    օյ պետքա մտածեմ էէէ (օգո) (օգո) մտածեմ կասեմ հա՞ :)
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 17:11:07
    հա :D :D :D (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • INES
  2013-05-10 16:52:30
  վոււււււյ հրաշքս ընտիր եր բոլորնել հավանեցի
  • ՊՍՏՈ-իկ
   2013-05-10 16:54:17
   Մերսի Ինես ջան շատ շատ (խփո) (խփո)
   • INES
    2013-05-10 16:57:29
    խնդրեմ Պստո ջան դե մի հատել մառոժնի կեր ու ֆսյո
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 16:59:26
    հա ես վերջիննա (խփո) (խփո) նյամ-նյամ :) (ժպիտ)
   • INES
    2013-05-10 17:01:30
    համով եր չե՞՞՞՞՞՞՞............. պոստ սարքեմ հանդ մադե թեմայով թէ չէ
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 17:02:22
    հա բայց հատուկ իմ համար (խփո) (խփո)
   • INES
    2013-05-10 17:03:34
    օկ
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 17:05:31
    դե սպասում եմ (խփո) (խփո)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-05-10 17:09:59
  (լավ)
 • MrUtIk
  2013-05-10 17:46:02
  (լավ)
  • ՊՍՏՈ-իկ
   2013-05-10 17:49:05
   մերսի Մրութիկ ջան :)