Copy SMS

Նորեկ ունեք

Նորեկ ունեք - նորեկ, ունեք,

Բարև ձեզ........ես նորեկ եմ..........Իմ անունն է Էլյա.13 տարեկան եմ ......սիրում եմ երգել,պարել,...ազատ ժամանակս անց եմ կացնում ընկերներիս հետ.....Շատ եմ սիորւմ ռեպ.....Հուսով եմ կունենամ այստեղ շատ ընկերներ.......իմ մասին այսքանը 


Նորեկ ունեք - նորեկ, ունեք,

6

77

882

 • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
  2013-05-10 19:35:15
  Բարև Բարի գալուստ Էլյա ջան :) :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:36:01
   Բարև (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
    2013-05-10 19:58:14
    սպասում ենք առաջին պոստիտ
   • Ely(ok)
    2013-05-10 20:06:36
    շուտով կլինի ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱, ջան
 • i\'m fan of Madrid ...Lian
  2013-05-10 19:35:21
  ՊրԻՎԵՏ էլյա ջան ու բաչի գալուստ (ծաղիկ)
 • ყℴυℛ gIrℒfℛiⒺⓃd
  2013-05-10 19:35:42
  Բարև Էլյա ջան, շատ ուրախ եմ որ հայտնվեցիր մեր շարքերում....համ էլ մենք հասակակիցներ ենք ու մեր Hobby-ն նույնն ա :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:36:49
   Շաաաատ ուրախ եմ ..մերսի (ծաղիկ)
 • ՊՍՏՈ-իկ
  2013-05-10 19:35:47
  բարի գալուստ քոփի ես Պստո-նեմ :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:37:04
   Ուրախ եմ պստո ջան (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:38:13
    ահա նմանապես սպասում ենգ գունեղ լուսաոր ու պոզիտիվ պոստերի :)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:39:14
    ահա.....սպասեք շուտով կլինեն :) :)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:43:01
    տեսնենք տեսնենք ;)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:43:36
    կտեսնեք :) :)
 • Я ;)
  2013-05-10 19:37:43
  բարի գալուստ (ժպիտ)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:38:31
   Մերսի :) :)
 • INES
  2013-05-10 19:39:53
  Բարև բարի գալուստ քոփի Ely(ok) ջան ես Ինեսնեմ հուսով եմ կնկերանանք
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:41:00
   ես էլ եմ հուսով (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • INES
    2013-05-10 19:43:49
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) վուււււււյ լավ հաստատ կնկերանանք մի հատ իմ թխած տորտիկից կեր համել կշփվենք
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:44:30
    վույ մերսի շաաատ համով էր :) :)
   • INES
    2013-05-10 19:45:53
    բա ես եմ թխել (ծաղիկ) իսկ սիրում ես hand made իրեր ;)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:46:45
    Ին ես մենակ մենակ՞՞՞ Պստոն նեղացավ
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:46:55
    ահա շատ
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:47:41
    դու էլ հյուրասիրվի պստո ջան
   • INES
    2013-05-10 19:48:19
    վուււււււււյ կներես Պստո ջան ենա կակռազ 2 կտորա դու ել հյուրասիրվի մի տխրի կյանքուլ (ծաղիկ)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:49:21
    չե Պստոն նեղացավ հիմա սիրտս շահելու համար Ինեսը մի հատ մեծ ու սիրուն տորթ պտի տա մի հատ ել Մալոժ
   • INES
    2013-05-10 19:50:10
    դե լավա Ely(ok) ջան որ սիրում ես hand made իրերհետևի իմ մեկել Պստո ի պոստերին շատ հետաքրքիր են (ծաղիկ)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:50:59
    ինքնագովազդ :D :D
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:51:03
    օկ.........անպայման (ժպիտ) (ժպիտ)
   • INES
    2013-05-10 19:52:56
    վուււււււււււււււււււյմի հատել բօբօնեռկա
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:53:51
    ապես
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:54:07
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • INES
    2013-05-10 19:54:23
    վուււււււււյ Ely(ok) ջան չէ ինքնգովազդ չեր :D ուղղակի ասեցի ելի :D :D :D (ծաղիկ)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:55:07
    ես դրա մեջ վատ բան չտեսա :)
   • INES
    2013-05-10 19:55:19
    խնդրեմ Պստո ջան Ely(ok) ջան դու ել օգտվի (ծաղիկ)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:56:07
    արդեն օգտվել եմ ...էլ կեսը չկա :D
   • INES
    2013-05-10 19:57:53
    :D :D :D վոչինչ եսի քեզես ել Պստո ին համել արդեն ընկերացանք (ծաղիկ)
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 19:58:50
    Պստոն ել չի ուզում,,,,,,,,,,,
   • INES
    2013-05-10 20:00:11
    վայ Պստո ջան եսօր քեզ ինչքան կերցրի լավ ոչինչ վաղնել կուտենք (ծաղիկ) (պաղպաղակ)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 20:00:21
    ահաաաա
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 20:01:11
    Ոնց ասես բայց գիտես չե իմ բաժինը մենակ քեզ եմ վստահում :) (ծաղիկ)
   • INES
    2013-05-10 20:01:58
    վույ բա ոնց Պստոս
   • ՊՍՏՈ-իկ
    2013-05-10 20:03:37
    Ին ինչ անենք նենց եմ ձանձրանում :(
   • INES
    2013-05-10 20:07:39
    ես պիտի հելնեմ բայց քեզ խորհուրդ երաժշտութ լսի պոտեր նայի մտածի ինչ պոստ ես վաղը սարքելու եսիմ չգիտեմ դե լավ պակա Պստո ջան հելնում եմ ել եսօր չեմ մտնի վաղը առավոտ կմտնես նախաճաշելու չմոռանաս (ուռա)
 • ♥--Kima--♥
  2013-05-10 19:41:27
  բաարև,,,,,,,
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:42:04
   Բարև.բարև O:) O:)
   • ♥--Kima--♥
    2013-05-10 19:43:52
    ինչ կուզես չայ կոֆե պատանցույե՞մ
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:45:55
    O:) O:) O:)
   • ♥--Kima--♥
    2013-05-11 09:47:13
    որից՞
 • Smile☻
  2013-05-10 19:41:34
  վոոոոոոոոոոոոււււյյյյյյյյ բարի գալուսսսսսսսսստտտտտտտտտտ
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:42:17
   վույյյ շատ մերսի
   • Smile☻
    2013-05-10 19:47:53
    կուզես ծանոթանանք՞
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:48:23
    ահա.անունտ կասես/՞՞
 • miley-smiley
  2013-05-10 19:44:18
  բարև (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ես էլ քոփիի սմայլերն եմ :) :) :) :) :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 19:44:57
   ուրախ եմ miley-smiley , ջան
   • miley-smiley
    2013-05-10 19:48:10
    Սիմա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:49:02
    Ուրախ եմ Սիմա ջան .դե ես էլ Էլյան եմ O:) O:)
   • miley-smiley
    2013-05-10 19:51:08
    արդեն գիտեմ :) :) :)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 19:51:57
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • L.S.H.™
  2013-05-10 19:57:36
  Բարև ես Լիլիթն եմ 13 տարեկան (ծաղիկ) (ծաղիկ) հուսով եմ կընկերանանք :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 20:00:55
   Հասակակիցներ ենք (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • L.S.H.™
    2013-05-10 20:01:35
    այո (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ely(ok)
    2013-05-10 20:01:52
    O:) O:) O:)
 • ☺♥Marishok♥☺
  2013-05-10 20:12:07
  բարև Էլյա ջան :) ես Մարիամն եմ (ծաղիկ) ես ել եմ շատ ռեպ սիրում (ժպիտ) հուսով եմ կնկերանանք :) :) :)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 20:27:31
   Ես էլ եմ հուսով :) :)
   • ☺♥Marishok♥☺
    2013-05-10 20:30:31
    դե հո հույսով չտենո մնա ընկերանանք՞ (խոնարհվել)
 • Lonely Girl
  2013-05-10 20:26:40
  Բարի գալուստ Էլյա ջան (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ես Մերին եմ...... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Ely(ok)
   2013-05-10 20:27:42
   Ուրախ եմ Մերի ջան
   • Lonely Girl
    2013-05-10 20:29:40
    Ես ել եմ ուրախ.............. ես էլ ոմ ռեպ շաաաաաաաաաաատ սիրում.......հատկապես Էմինեմ ին (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ely(ok)
    2013-05-11 09:03:29
    չէ,ես հայկականն եմ լսում,էմինեմին չեմ սիրուուուուուում (:|
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-05-11 20:16:30
  բարի գալուստ Էլ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)