Copy SMS

Ծնունդտ շնորհավոր

Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավոր

Երեխեք ջան վախը  Քոփիի MR.ROCKER-ի ծննդյան օրն է Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավոր


Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորՇուշ ջան, արևս գիտես քեզ ինչքան եմ սիրում ու ես պոստս քեզ եմ նվիրում 

Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԱրևս քեզ ցանկանում եմ միշտ հաջողություն, միշտ ուրախ լինես ու երջանիկ 

Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԵՍ ՔԵԶ ՇԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ

Բա ել ինչ ծնունդ առանց տորթի

Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԱրևս ամենակարևորը բոլոր երազանքներիդ հասնես Ծնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավորԾնունդտ շնորհավոր - Ծնունդտ, շնորհավոր

13

30

2574

 • Արևսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lusi
  2013-05-16 13:47:59
  խնդրեմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Lian
  2013-05-16 13:52:35
  Շնոր-հա-վոոոոոոոոոոոոր (ժպիտ)
 • մերսիիիիիիիիիիիիի (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • ❶ S a Q o ♚ ✔
  2013-05-16 14:15:05
  ՇՆորհավոր (ծաղիկ) (լավ)
 • մերսիի (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • m .NARA
  2013-05-16 14:17:26
  շնորհավոր............ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • շնորհակալ եմ (ուռա) (ուռա) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Meri♥
  2013-05-16 14:42:47
  Շնորհավոր,,,,,
 • մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • ℳy ℒiƒℯ ℳy ℛuℓℯ
  2013-05-16 14:43:27
 • (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • ϯRetreaT♥ϯ
  2013-05-16 14:44:48
 • (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • ϯRetreaT♥ϯ
   2013-05-16 14:45:28
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • ϯRetreaT♥ϯ
   2013-05-16 14:46:53
   քանի տարեկան դարձար՞՞՞՞ (գինի) (գինի)
 • ℳy ℒiƒℯ ℳy ℛuℓℯ
  2013-05-16 14:47:53
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • sssooo
  2013-05-16 15:04:11
  շնորհավոր քեզ ամենալավ բաները
 • շատտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ մերսիիիիիիիիիի :) :) :) :) :) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-05-16 16:33:46
  շնորհավոր...ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;) ;) ;) ;)
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-05-16 16:34:23
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Tate√ Mazzakyan™
  2013-05-16 16:43:32
  Շնորհավոր
 • մերսիիիիիիիիիիիիիիի (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)