Copy SMS

Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2

Բարև ձեզ նորից հանդիպեցինքՆկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն

Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն

1.Կյանքս ես ազատվել եմ բանակից....որ ասում էի մի 2 անգամ գրկեմ չեն տանիՆկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն
Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն 2.Չին -գա -չունգ ...երեխեք բայց ճիշտա   տղու համար չինգա չունգ անելը Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն
Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն 3.Աղջի ժամին նայել ես ,որ սենց տվելեմ էէէէէ , անցի սենյակդ ես քո հետ հետո կխոսամ
Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն

4.Թոշակ բաժանելու օրը....Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն 5.Ուխխխխխխխ   ինչ լավա
Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն 6.Վայյյյյյ  Քրիստիանո ես ինչ ես հագել արա ,այսինքն ինչ արաա
Նկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն 7.Մի քիչ պոզիտիվ ապրեք էլի վայյյՆկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն

Այսքանը սպասեք հաջորդ պոստիսՆկարների հետաքրքիր մեկնաբանություններ 2 - նկարներ , հետաքրքիր , մեկնաբանություն Սիրով Սուսաննա(Suta) 

17

13

989

 • ♫♫R☻zul♫♫
  2013-05-20 21:47:51
  :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ)
 • ♥˙•·
  2013-05-20 21:59:00
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Սուսաննա♥
  2013-05-20 22:00:29
  մերսի :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ)
 • ❶ S a Q o ♚ ✔
  2013-05-20 22:03:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • L♥(i was happy)♥...
  2013-05-20 22:14:11
  :D :D :D :D
 • Սուսաննա♥
  2013-05-20 22:29:27
  մերսի երեխեք ջան :)
 • Merishok
  2013-05-20 23:19:28
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • BERTA BEBE
  2013-05-21 09:46:38
  լավնա (ուրախ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-05-21 12:14:08
  (լավ)
 • ♥--Kima--♥
  2013-05-21 13:51:37
  .Չին -գա -չունգ ...երեխեք բայց ճիշտա տղու համար չինգա չունգ անելը ........................չէ ճիշտ չի :@ :) պոստտ (լավ)
 • Սուսաննա♥
  2013-05-22 19:52:11
  մերսի :) երեխեք ջան
 • DINULIK DINULIK
  2013-05-26 21:09:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ԱՊՐԵՍ ԼԱՎՆ էՐ