Copy SMS

Alien Gremlins

 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր


1990-ական թվականներից  սկսեց միջնադարյան   եկեղեցու  վերանորոգման  աշխատանքները , որում իր մեծ դերն  ուներ ճարտարապետ Ժան-  Լուին :Այն  անհրաժեշտ  էր  գեղեցկացնել և  նմանեցնել  Փարիզի այլ եկեղեցիների :Տարբերությունը քիչ է  սակայն  վերանորոգողները  այնպես են  աշխատել  որ  այն համապատասխանում  է  քրիստոնեական  բոլոր  ավանդույթներին:

 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր
 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր
 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր
 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր
 Alien Gremlins - եկեղեցի, շինություն, հետաքրքիր

8

5

1030

 • Normal is boring
  2013-05-21 14:20:27
  (լավ)
 • Merishok
  2013-05-21 14:23:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MrUtIk
  2013-05-21 15:16:39
  :) :) :) :) :) :)