Copy SMS

Ես Սիրում Եմ Քեզ 100 լեզուներով

Ես Սիրում Եմ Քեզ 100 լեզուներով - նկարներ, հետաքրքիր, իրական


Հայերեն - Ես սիրում եմ քեզ

Ռուսերեն - Յա տեբյա լյուբլյու

Արաբերեն - Անա ախաբեկի

Ադիգերեն - Սե օռի պլեգուն

Ալթայերեն - Մեն սենի տուռառ

Ալբաներեն - Ունե դուա տի

Ամխարերեն - Աֆեգգեռե անտե

Անգլերեն - Այ լավ յու

Աբխազերեն - Սառա բառա բզիա բզօյ

Աղվաներեն - Մա դի կավել մինա

Բաշկիրերեն - Մին խինե յառատաու

Բելոռուսերեն - Յա տեբե կախայու

Բիրմայերեն - Չենա տինգօ չխի տի

Ռուսերեն - Յա տեբյա լյուբլյու

Բուրյաթերեն - Բի շամայ դուռլախա

Հունգարերեն - Սեռետլեկ

Վիետնամերեն - Էմ իեյու ան, ան իեյու էմ

Հոլանդերեն - Իկ խուիդ ոան յու

Հունարեն - Էգօ ագապո սու

Վրացերեն - Մե շեն միկվառխառ

Դանիերեն - Իեգ էլսկեռ դիտ

Դունգաերեն - Վո ժիայ նի

Եվբրայերեն - Անի օխևետ օտխա

Իդիերեն - Օբ դիխ լիբ

Ինդոնեզերեն - Սայա մենտինտա կոու

Իսպաներեն - Յո տե ամո

Իտալերեն - Իո տե ամո

Կաբարդինո-Չերկեսերեն - Սե ուէ լագուն

Ղազախերեն - Մեն սենի ժառատամ

Կարա-լատիկերեն - Կտիբիտիկ

Ղրղզերեն - մեն սենի սույու

Կալմիկերեն - Բի չի դուռտա բոլխ

Կոմի - Մե ռադեյտ տենե

Կորիակերեն - Գիմնան գիչչի իլնու լինիկ

Կումիկերեն - Մեն սենի սյույմի

Չինարեն - Ո այ նի

Լակերեն - Նա վին խիռա խուն

Լատվիերեն - Էս տևի միլու

Լատիներեն - Էգո տու ամառէ

Լիտվերեն - Աշ տավյա միլյու

Լուգանդա - Նկուկվագալա

Մակեդոներեն - Յաս տեբե սակամ

Մալագերեն - Տիա իանուո աո

Մալազիերեն - Ակու կունտա կապադա ավակ

Մարիերեն - Միի տիմիմ ռատամ

Մենգլերեն - Մա սի մնիոռկ

Մոլդավերեն - Տյուբեսկ

Մոնղոլերեն - Բի տանդ խայռտայ

Մորդովերեն - Մոն վեչկան

Նավահո - Կա-տա-ուուռ-ձ

Նիվխերեն - Կոդի մոդի չմոձ

Գերմաներեն - Իխ լիբե դիխ

Նորվեգերեն - Եգ դեգ էլսկի

Նենեցերեն - Ման խամզանգավ սիտ

Օսեթիներեն - Ազ դաիմա ուոառզոն

Պարսկերեն - Ման տո շյսչ

Լեհերեն - Յա ցեն կոխամ

Պորտուգալերեն -Ա մո տե

Ռումիներեն - Տյուբեսկ

Սերբ-Խորվաթերեն - Յա տու ոլետի

Սլովակերեն - Մամ տյա ռադ

Սլովեներեն - Յազ տի լյուբիտի

Սոմալի - Անիգա կու եսել

Սուախիլի - Միմիկուպենդա

Տագալերեն - Ակո սիյա ումիբիգ

Տաջիկերեն - Ման տուլ նոխս մետինամ

Տամիլերեն - Նան ուննայի կադալիռեն

Թաթարերեն - Մին սինի յառատամ

Տուվարեն -Մեն սենի ինակշիր

Թուրքերեն - Բեն սանա սևիրիում

Ուզբեկերեն - Մեն սենի սևեմ

Ուկրաիերեն - Յա տեբե կոխայու

Ուդմուրտերեն - Յառատիշկե մոն տոնե

Ֆիններեն - Ռակաստան սինուա

Ֆրանսերեն - Ժե տեմ

Հանսի - Ինա զոն կա

Հակասերեն - Մին սին խինառա

Հինդի - Մեի տումսեյ պյառ կառտա խում

Չեխերեն - Մամ տե ռադ

Չուվաշերեն - Էպ սանա յորադապ

Շվեդերեն - Յադ էլսկառ դեյ

Էվենկերեն -Բի սինե ֆիվ

Էսպերանտո - Մի ամաս սին

Էստոներեն - Մա արմաստան սինդ

Յակուտերեն -Մին էն մանմաա

Ճապոներեն - Այ շիտեռու

Բուլղարերեն - Ազ տի օբիչամ

Ես Սիրում Եմ Քեզ 100 լեզուներով - նկարներ, հետաքրքիր, իրական
Ես Սիրում Եմ Քեզ 100 լեզուներով - նկարներ, հետաքրքիր, իրական

6

5

1238

 • MilOk
  2013-05-22 21:29:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • L♥(i was happy)♥...
  2013-05-22 22:02:28
  շատ ա եղել :) :)
 • m .NARA
  2013-05-23 08:48:34
  ես արդեն անգիր եմ արել.... ենքանա եղել (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լավ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-05-23 18:23:05
  |( |( |( |( |( ճիշըա 9 ը դրեցի ,,,,,,,բայ 1000 անգամ եղելա .............
 • Smile ♥
  2013-07-08 15:19:43
  (լավ) (լավ) (լավ)