Copy SMS

 • sssooo
  2013-05-24 14:56:50
  :D :D :D :D :D լավն են
 • QnUsHik
  2013-05-24 15:01:00
  Լավն էր (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • QnUsHik
  2013-05-24 15:01:01
  Լավն էր (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • QnUsHik
  2013-05-24 15:01:01
  Լավն էր (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ❤Maria❤
   2013-05-24 15:18:40
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L.S.H.™
  2013-05-24 15:22:55
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/05/678461265-144.jpg իմը հակառակն ա
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-05-24 15:52:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Maria
  2013-05-24 16:34:58
  ]:) (լավ)
  • ❤Maria❤
   2013-05-25 10:17:47
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • sarochka
  2013-05-24 16:38:07
  ]:) ]:) ]:) մանիկյուրի պահը լրիվ վերջն էրրրր :D :D :D
  • ❤Maria❤
   2013-05-25 10:17:56
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ♥˙•·.✌ ♥˙•·.
  2013-05-25 10:20:41
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ❤Maria❤
   2013-05-26 13:32:56
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-05-26 13:37:43
  բոլարն էլ տեսել եեեեեեեեեմ.. |(
  • ❣Maria❣
   2013-05-26 14:04:46
   ետ վոնց կարաս բոլորն ել տեսաց լինես ետե կեսից շատը նորվա սարքաց բաներ են
   • Ժորա Պետրոսյան
    2013-05-29 20:32:50
    իրանց ասածներին ուշադրություն մի դարձրու :) :) :)
   • ❣Maria❣
    2013-05-29 20:34:09
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ((M))
  2013-05-29 20:36:25
  աա լավներր ապրեսս
  • ❣Maria❣
   2013-05-29 22:03:07
   :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)