Copy SMS

Մենք հենց հիվանդանոցից ենք գալիս...

                    Մի ծեր մարդ իր 25ամյա տղայի հետ նստում են գնացք... Տղան նստում է պատուհանի մոտ... Երբ գնացքը շարժվում է, նա ձեռքը տանում է պատուհանից դուրս ու հանկարծ ուրախացած բղավում է. _ Պա'պ, բոլոր ծառերը հետ են գնում, տեսնում ես????? , Հայրը լսում է տղային ու ժպտում... նրանց դիմաց ամուսնական մի զույգ էր նստած ու տարօրինակ հայացքով հետևում էին երիտասարդի քայլերին... նա այդքան մեծ էր ու իրեն փոքր երեխայի պես էր պահում... _ Պա'պ, տեսնում ես լիճն ու կենդանիներին????? ամպերին նայի'ր, տես'` ինչ չքնաղ են: Քիչ անց սկսեց անձրև տեղալ... տղան, երբ զգաց անձրևի կաթիլն իր ձեռքի վրա, կրկին ժպտաց ու ասաց. _ Պա'պ, անձրև է գալիս, տեսնում ես?? տեսնում ես պա'պ???? Ամուսնական զույգը որոշեց հարց տալ ծերունուն. _ Պարո'ն, ինչու Ձեր տղային չեք տանում հոգեբույժի մոտ??? Շատ լավ մասնագետներ կան ու կօգնեն Ձեր տղային... Ծեր մարդը, նայելով զույգին, պատասխանեց. _ Մենք հենց հիվանդանոցից ենք գալիս... այսօր իմ տղան կյանքում առաջին անգամ տեսողություն է ձեռք բերել♥♥♥

                      Մենք հենց հիվանդանոցից ենք գալիս... - Մի, ծեր ,մարդ, իր, 25ամյա ,տղայի ,հետ ,նստում ,են, գնացք,.
                      Մենք հենց հիվանդանոցից ենք գալիս... - Մի, ծեր ,մարդ, իր, 25ամյա ,տղայի ,հետ ,նստում ,են, գնացք,.
                      Մենք հենց հիվանդանոցից ենք գալիս... - Մի, ծեր ,մարդ, իր, 25ամյա ,տղայի ,հետ ,նստում ,են, գնացք,.

9

6

782