Copy SMS

 • Normal is boring
  2013-05-27 12:43:57
  (պաղպաղակ) ապրես,վերջապես նորմալ պոստ էսօր տեսա (պաղպաղակ)
 • ϯהצלחהϯ
  2013-05-27 12:45:42
  իրոք շատ լավ պոստա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (❣(❣ℳaria❣)❣)
  2013-05-27 13:30:44
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • 2013-05-27 13:34:00
  դզեցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց :) :) :) :) (խփո) (խփո)
 • AL Pachino
  2013-05-27 14:42:50
  ես սաղ ժամանակին ցամաքա եղել հետո որ ջուրա լցվել սենցա ստացվել....որովհետև ջրի տակ ծառ չի աճում....բայց շատ սիրունա (լավ) (լավ) (լավ)
 • Merishok
  2013-05-27 16:00:55
  :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • sssooo
  2013-05-27 22:54:02
  շատ լավնա ինչպես միշտ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շուտ շուտ ելի պոստ սարքի ստե լավ պոստի կարոտ ենք
 • ♥....Wild Candy....
  2013-07-04 13:12:36
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) երանիիիիիիիիիիիիիիիիի (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O