Copy SMS

Երեխեք խնդրում եմ օգնեք

Երեխեք խնդրում եմ օգնեք - հետաքրքիր, պոստ, հարց,

Երեխեք ջան ես երբեք այսպիսի պոստեր չեմ սարքել ու ինձ այս պոստերը դուր էլ չեն եկել, բայց հիմա լուրջ ձեր օգնության կարիքն ունեմ: Եթե կարող եք օգնեք, իսկ եթե ոչ անիմաստ մեկնաբանություններ չթողեք:

Երեխեք խնդրում եմ օգնեք - հետաքրքիր, պոստ, հարց, Ճիշտ ա նկարը փոքր ա բայց չեք ասի ես նկարները որ կայքով են սարքում: Խնդրում եմ էլի օգնեք շատ ա պետք ես պատուհաններով նկարները ոնց են սարքում: Նախապես շնորհակալություն:

2

18

974