Copy SMS

Ում համար գլխացավանք ում համար պարգև

Ում համար գլխացավանք ում համար պարգև - անսիրտ, դաժան,սարսափելի

Կարդացեք մինչև վերջ ... տխուր ,բայց շատ հետքրքիրպատմություն է...- Բարև...խնդրում եմ միանջատիր հեռախոսը...- Ի՞նչ է քեզ պետք...ես ժամանակչունեմ քո հիմարություննեըլսելու...արագաց րու...- Ես այօր բժշկի մոտ էի...- Եվ ի՞նչ ասեց նա քեզ ...- Հղիությունս հաստատ է...արդեն հղիության երրորդամիսն է...-Իսկ ես քեզ ինչո՞վ կարող եմօգնել... ինձ խնդիրներ պետքչեն... ազատվիր դրանից ...- Ասեցին ուշ է արդեն : Ես ի՞նչանեմ...-Մոռացիր ինձ և իմ հեռախոսիհամարը...- Ոնց թե մոռացիր... Ալո... Ալո...Անցավ 3 ամիս:- Բարև փոքրիկ…- Բարև , իսկ դու ով ես…- Ես քո պահապան հրեշտակնեմ…- Իսկ դու ու՞մից պետք է ինձպաշտպանես... ես այստեղից ուրկարող եմ գնալ... իմ մայրիկիփորիկում ապահով է...- Դու շատ ուրախ փոքրիկ ես...ո՞նց ես քեզ այդտեղ զգում...- Ես շատ լավ եմ , բայց մայրիկսամեն օր լացում է...- Փոքրիկ , մի տխրի , մեծերըմիշտ ինչ-որ բանից դժգոհ են...կարևորը դու շատ քնի, ուժերդհավաքիր , դրանք քեզ հաստատպետք կգան...- Իսկ դու իմ մայրիկին տեսե՞լես... ինչպիսին է նա...- Իհարկե տեսել եմ ... նա շատգեղեցիկ է և շատ երիտասարդ...Անցավ նորից 3 ամիս...- Հրեշտակ դու՞ այստեղ ես…- Այո , իհարկե այստեղ եմ…- Այսօր մայրիկս շատ տխուր էերևում... անընդհատ ինքն իրհետ կռվում է...- Ուշադրություն մի դարձրուփոքրիկս... դու ասա տեսնեմպատրաստ ես լույս աշխարհգալու...- Կարծում եմ այո, բայցվախենում եմ... կարող էմայրիկս ավելի տխրի, երբ ինձտեսնի...- Ինչ ես ասում , նա քեզ երբտեսնի շատ կուրախանա,ինչպե՞ս կարելի է չսիրել քեզնման փոքրիկի...- Հրեշտակ իսկ այդտեղփորիկից դուրս ինչպե՞ս է...- Այստեղ հիմա ձմեռ է...շուրջբոլորը սպիտակ-սպիտակէ և թափվում են գեղեցիկփաթիլները … դու շուտով ինքդկտեսնես...-Հրեշտակ ես պատրաստ եմարդեն ... ես անհամբեր ուզումեմ այդ ամենը տեսնեմ... բայցամենից շատ ուզում եմ մայրիկսինձ գրկի ու համբուրի... երևիինքն էլ ինձ նման անհամբերսպասում է...- Դե փոքրիկ , ես սպասում եմքեզ...-Հրեշտակ ես վախենում եմ...բայց ես ուժեղ տղա եմ, եսկարող եմ…Փոքրիկը ծնվեց արագ և առանցդժվարություններ ի : Երևիփոքրիկը չեր ուզում , իրմայրիկին ցավեցներ...Մի քանի օր հետո ...- Փոքրիկս դու ինձանիցչնեղանաս... ես հիմա մենակ չեմու չեմ կարող քեզ պահել... ի՞նչանեմ ես քեզ հետ.. ախր իմկյանքը արջևում է... ես դեռ շատբաներ ունեմ անելու այսկյանքում, իսկ քո հետ ես ոչինչչեմ կարող անել... ես դեռ շատերիտասարդ եմ , որկարողանամ քեզ պահել... Իսկքեզ շատ հեշտ կլինի հիմա... դուկքնես ...և վերջ...- Հրեշտակ, ու՞ր գնաց մայրիկս...-Չգիտեմ, բայց դու մի տխրի նահիմա կգա...- Հրեշտակ , ինչու՞ քո ձայնըայդպես , դու լաց ես լինում...- Ոչ փոքրիկս ամեն ինչ շատ լավէ...-Հրեշտակ խնդրում եմ կանչիրմայրիկիս, ես մրսում եմ...- Ես հիմա նրան կկանչեմ ,միայն թե դու հանկարծ չքնես ,դու լացիր ... շատ ուժեղ լացիր...- Չէ հրեշտակ, ես չեմ լացի,մայրիկս ինչ ասել է , որ քնեմ...Այդ պահին մի փոքր հեռվումգտնվող բնակարաններիցմեկում վիճում էին կին ուամուսին...-Ես չեմ հասկանում քեզ, այդ ու՞րես գնում այս ուշ ժամին , դրսումշատ ցուրտ է ախր... ի՞նչ է քեզհետ կատարվում... Դուանճանաչելի ես դարձելհիվանդանոցից հետո... Սիրելիսախր մեզ նման հազարավորզույգեր կան աշխարհում , ովքերնույնպես երեխաներ չեն կարողունենալ...Նրանք ախրհարմարվում են... ի՞սկ դու...-Ես քեզ խնդրու եմ հագնվիր ևարի ինձ հետ...- Ու՞ր ենք գնում այս ուշ ժամին...- Ես չգիտեմ , թե ուր , բայց եսզգում եմ , որ ինչ-որ տեղ պետք էգնամ : Խնդրում եմ հավատաինձ...- Լավ , բայց վերջին անգամ եմես քո կամակորությունն երըտանում.. լսու՞մ ես ... վերջինանգամ...Շենքի մուտքից դուրս գալովկինը սկսեց ավելի արագ քայլելքան ամուսինը...- Սիրելիս ինձ թվում է թե դուարդեն որոշել էիր ուր պետք էգնանք...-Դու ինձ չես հավատա , բայց իմձեռքից ինչ-որ մեկը կարծեսքաշում է...-Դու ինձ վախեցնում ես...խոստացիր , որ վաղըանկողնուցդ դուրս չես գա և լավկհանգստանաս...-Սուս... դու լսու՞մ ես ինչ-որ մեկըլացում է...-Այո..այն կողմից է գալիս ձայնը...-Փոքրիկ ուժեղ լաց եղիր, քոմայրիկը մոլորվել է, բայցշուտով քեզ կգտնի...-Հրեշտակ , իսկ դու որտեղէիր..ես քեզ կանչում էի...ես շատեմ մրսում...- Ես քո մայրիկի հետևից էիգանցել , նա արդեն քո կողքին է...- Աաաաա... նայիր սիրելիսերեխա է, նա սառել է , արագտուն գնանք ... Օ Աստված իմ...սիրելիս Աստված մեզ երեխա էպարգևեց...-Հրեշտակ իմ մայրիկի ձայնըփոխվել է...-Փոքրիկս սովորիր սա քոհարազատ ՄԱՅՐԻԿԻ ձայնն է...

6

9

1149

 • BERTA BEBE
  2013-05-28 14:04:38
  [URL=http://smayliki.ru/smilie-957667719.html][IMG]http://s16.rimg.info/9f8030fd653853f8cbc8437f566e3608.gif[/IMG][/URL]
 • BERTA BEBE
  2013-05-28 14:05:02
  [url=http://smayliki.ru/smilie-957667719.html][img]http://s16.rimg.info/9f8030fd653853f8cbc8437f566e3608.gif[/img][/url]
 • ♥ℳaria♥
  2013-05-28 14:05:19
  :'( :'( :'( :'( շատ լավներ
 • Merishok
  2013-05-28 14:06:36
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ✞ ✞
  2013-05-28 14:33:30
  :)
 • Sona.P
  2013-05-28 14:48:36
  իրոք ճիշտ են ասում,որ ծնող չի կոչվում նա ով ծնում է ,այլ նա ով պահում է ու սիրում է իր հարազատ երեխայի պես :'(
  • ✞ ✞
   2013-05-28 15:23:50
   համամիտեմ (լավ)
 • Meri♥
  2013-05-28 20:42:46
  (լավ) (լավ) (լավ)