Copy SMS

Եկել է այն օրը

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
Եկել է այն օրը, երբ բոլորս պետք է հանգիստ լինենք մեր կատարած սխալների  համար:

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքերԵկել է այն օրը, երբ բոլորս միահամուռ պետք է շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն:

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
Եկել է այն օրը, երբ ողջ աշխարհն է գնահատում այդ օրը:

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
Եկել է այն օրը, երբ պետք է հպարտանանք մեր հանճարներով:

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
Եկել է այն օրը, երբ պետք է ամեն ինչ կարողանանք:

Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
Եկել է այն օրը, երբ պետք է գնահատենք մեր քնքշությունն ու մեզ:


Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր
ԵԿԵԼ Է ԱՅՆ ՕՐԸ, ՈՐԻՆ ԲՈԼՈՐՍ ՍՊԱՍՈՒՄ ԷԻՆՔ...Եկել է այն օրը - հետաքրքիր, մտքեր

8

12

1101

 • Normal is boring
  2013-05-29 13:53:07
  Եկել է այն օրը, երբ բոլորս միահամուռ պետք է շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն:...Աստծուն ամեն օր է պետք շնորհակալություն հայտնել :) ընդհանուր լավն էր,ապրես :)
  • Smile☻
   2013-05-29 13:53:44
   այո իհարկե,,շնորհակալ եմ
 • Եկել է այն օրը, երբ բոլորս պետք է բացենք մեր աչքերը և նայենք իրականությանը վայել աչքերով: (լավ)
  • Smile☻
   2013-05-29 13:56:31
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • բացիր աչքերդ նայիր անարդար կյանքիիին :)
  • Smile☻
   2013-05-29 13:56:50
   եկել է այն օրը, երբ պետք է պայքարենք արդարության համար :) :) :) :) :D :D
 • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
  2013-05-29 14:37:38
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Smile☻
   2013-05-29 14:59:36
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • Merishok
  2013-05-29 16:13:10
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • A T
  2013-05-29 18:56:29
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Bright Moon
  2013-05-29 20:18:57
  Այդ օրը մի օր չի, բոլոր կետերն էլ վաղուց եկել են, պարզապես մեզնից ոմանք դրանք ուշ ես տեսնում, ոմանք էլ վաղուց արդեն տեսել են , բայց այնուամենայնիվ չեն գնահատել այդ օրը ու չնկատելու են տվել////
  • M*.*
   2013-11-06 06:21:23
   ամեն դեպքում,