Copy SMS

 • RRR
  2013-05-29 23:33:15
  :D :D :D ես երեսբուքում գրանցվել եմ բայց չեմ մտնում.... :D :D
 • Merishok
  2013-05-29 23:51:56
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Լավն էին..........մանավանանդ վերջինը :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) (լավ) (լավ) :D :D :D :D
 • Maria
  2013-05-29 23:53:32
  Լավնեին ]:) (լավ)
 • http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/05/268895_468980569847912_1341620432_n-947.png իմ մոտ հիմաել ա ըտենց :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/05/945002_468978529848116_2053710281_n-947.jpg ]:) ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) lol: ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վ
  • AL Pachino
   2013-05-30 09:59:26
   (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Normal is boring
  2013-05-30 07:54:24
  ComX - Կոմիքս, ծիծաղելի, հետաքրքիր :D
 • ❶ S a Q o ♚ ✔
  2013-05-30 09:41:58
  էն վերջինը որ լaվներ (խոնարհվել) :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ❣Maria❣
  2013-05-30 09:57:27
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Շոկոլադիկ
  2013-05-30 10:11:55
  ComX - Կոմիքս, ծիծաղելի, հետաքրքիր Ճիշտա, տենց եղելա կա ու պիտի լինի :)
 • NELLI ^_^
  2013-05-30 12:33:20
  ComX - Կոմիքս, ծիծաղելի, հետաքրքիր հետաքրքիրը ես էր,....համ դրել ես համ կոմիքսներից շատերը ֆեյսից էին :D
 • MrUtIk
  2013-05-30 12:43:54
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :) :) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Սուսաննա♥
  2013-05-30 15:49:16
  :) :) :) :D :D :D :D
 • Սուսաննա♥
  2013-05-30 15:51:06
  իմ կողմից մի բան ավելացնեմ բայց ոչ նկարով.............դուքել եք վստահ մի բազմապատկում ասել հետո կալկուլյատորով հաշվելեք տեսնեք ճիշտա :D