Copy SMS

Օգնեեքքք...((

Օգնեեքքք...(( - Հետաքրքիր, ուսուցանող, բարի

Խնդրում եմ օգնեք էլի... Չեմ սիրում սենց պոստեր, բայց չեք ասի, թե ոնց են երգ դնում... Որ մտնեմ իմ էջ ու ներքևում բացի երգերը...

Նախապես շնորհակալություն...

Սպասումով`ՏաթոՕգնեեքքք...(( - Հետաքրքիր, ուսուցանող, բարի

3

15

808