Copy SMS

 • -Man)E(Dreamer
  2013-05-31 15:35:54
  lav chashak er.....
  • AL Pachino
   2013-05-31 15:36:51
   մեռսի
   • ☺SaRa☺
    2013-05-31 16:30:05
    ես ել եմ սիրում կօալա կենդանուն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • L.S.H.™
  2013-05-31 15:39:04
  ես ել եմ կոալան երին շատտտտ սիրում :) :) :) :) :) :) մեկել առյուծ (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • AL Pachino
   2013-05-31 15:42:19
   (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) են ամենա վերևի նկարը լավներ չէ՞
   • L.S.H.™
    2013-05-31 15:43:42
    հա շատտտտտտտ (ծաղիկ) ըտենց գազան կենդանիներ շատ եմ սիրում
   • AL Pachino
    2013-05-31 15:46:04
    բա գազան ատամնաբուժ սիրումես՞.....ասումեն շատ գազանեն :)
   • L.S.H.™
    2013-05-31 15:47:55
    նայած :)
   • AL Pachino
    2013-05-31 15:50:04
    սպիտակ խալաթով կարմիր գալստուկով
   • L.S.H.™
    2013-05-31 15:50:54
    հաաաաա իրանք վերջն են :D
   • AL Pachino
    2013-05-31 22:54:38
    դե արի 2 հատ ստացելենք (խփո)
  • AL Pachino
   2013-06-02 09:41:38
   :) :) :) :)
 • Normal is boring
  2013-05-31 15:48:37
  1.Գայլ 2.շունTumblr_mktbu8mjyp1qjcdw9o1_500_large 3.առյուծLarge
 • Maria
  2013-05-31 17:05:18
  սպիտակ վագրի համար գժվուուուուում եմ (խփո)
 • Merishok
  2013-05-31 18:06:32
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Barcelonci Sirusho
  2013-05-31 18:28:44
  (խփո) (խփո) (խփո)
 • Me ;)
  2013-06-01 11:04:18
  Շուն շատեմ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Me ;)
  2013-06-01 11:05:28
  Շների 2-րդ նկարը շատ լավն ա :) :) :) :)
  • AL Pachino
   2013-06-01 11:06:17
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ես ել բայց ետքանել չէ
 • RRR
  2013-06-01 11:09:41
  ես...........Օձ եմ շաաատ սիրում.......... (խփո) (խփո) (խփո)
  • AL Pachino
   2013-06-01 11:10:53
   (խփո) (խփո) հա լավնեն
   • RRR
    2013-06-01 11:11:43
    չունեք օձերի նկարներ՞
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:12:46
    մեր տունը 5 օր առաջ միհատ բերելեր ընգերս ....զզվելիեն իրականում մենակ նկարներնա լավ
   • RRR
    2013-06-01 11:14:45
    օձ էր բերել՞............վաաաաաախ (խփո) ես էլ եմ ուզում տեսնեմ :) :)
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:15:56
    ուշա արդեն սատկցրելենք.........եթե դուք օձեք սիրում ձեր անունը պիտի դնեիք ֆշշշշշշշշշշ ոչ թե ՌՌՌ
   • RRR
    2013-06-01 11:16:50
    :^) օձին սատկացրել եք՞
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:17:18
    հա գլուխը քարով ջարդելենք (խփո)
   • RRR
    2013-06-01 11:18:27
    :O խեղճ օձ.... :( ................ :)
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:19:58
    ձաքեր.....ամենակարևորը թույնավոր (խփո) (խփո)
   • RRR
    2013-06-01 11:20:43
    եեեեեե ինչ արած.....էլ չկա............ :( :(
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:23:02
    չէ քցլեմ հարևանի բոստանը
   • RRR
    2013-06-01 11:24:02
    (ուրախ) (ուրախ) հարևանի բոստանըըըըըը խի ես գցել :)
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:25:07
    որ տենա ղժղժոցը քցի
   • RRR
    2013-06-01 11:26:23
    :D :D :D :D խեղճ հարևանննն........
   • AL Pachino
    2013-06-01 11:27:36
    խեղճ հարևանիս :) մարդ
   • RRR
    2013-06-01 11:29:20
    :) :) աչքիս մարդը մինչև հանգստացնիիիիի կես մարդ կդառնա.... :D
   • AL Pachino
    2013-06-01 13:14:23
    երևի
 • armine
  2013-06-04 11:02:14
  2 ես էլ եմ սիրում
  • Tony Montana
   2013-06-04 11:09:35
   :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ---Maga---
  2013-06-04 11:13:10
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • N.L.R
  2013-06-21 16:47:28
  ԵՍ շԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ԵՄ ՍԻրՈՒՄ ԿՈԱԼԱՆԵրԻՆ ՄԵԿ էԼ ՍԻրՈՒՄ ԵՄ ծՈՎԱխՈԶՈՒԿ,ԲԱՅՑ չԵՆ թՈՂՆՈՒՄ ՊԱՀԵՄ :( ....ՊՈՍՏԴ ԼԱՎՆ էր... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Tony Montana
   2013-08-02 00:49:56
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)