Copy SMS

Ապրեք Ճիշտ....

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային


Բարի երեկո բոլորին:Ուզում եմ խոսենք մարդկանցից և քանի,որ այսօր հուլիսի 1-ն է,կխոսենք մարդկանց վերաբերմունքի մասին...Կներեք,որ նկարների մի մասը Ռուսերեն են

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկայինԻնչ անի այս երեխան,որ աշխարհ այսպես է եկել...Նրան օգնություն է պետք...Ուրեմն մարդիկ եկեք անտարբեր չանցնենք նման թեմաների կողքովԱպրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Այս երեխան ավելի շատ կամքի ուժ ունի,քան մենք բոլորս միասին վերցված.....

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկայինԱպրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկայինՆույնիսկ բառեր չեմ գտնում ասելու...

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկայինՄենք կարող ենք օգնել նրանց,ուղակի ուզենալ է պետքԱպրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկայինԻրենք մեզանից շատ են ապրել ուզում...

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Հայացքի մեջ այնքան անկեղծություն կա...Այնքան ապրելու ձգտում...

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Աստված է նրան կյանք տվել և մարդը ուղակի իրավունք չու նի վերցնել այդ կյանքը...

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

ԵՍ ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄԱպրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

Ապրեք Ճիշտ.... - Ապրենք Ճիշտ` ազնիվ, մարդկային

23

44

1077