Copy SMS

 • Suren2013
  2013-06-02 11:02:50
  ...Լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)...
 • m .NARA
  2013-06-02 11:14:52
  Գեղեցիկ մտքեր+բոնուս - տեղեկություն,Նորություններ, նկարներ... շատ լավն էր ու էլի լավ խոսքեր կաին :) :) :)
 • Lusi
  2013-06-02 12:20:06
  (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
 • Anj
  2013-06-02 21:04:28
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Merishok
  2013-06-02 22:28:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)