Copy SMS

1 փուլ

1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,


Դե հիմա կասկավի առաջին փուլը մասնակցում են

Առաջինն փուլում դուք պետք է ճանաչեք մարդկանց առանց նարանց դեմքերի ամենքտ ունես 3 անգամ պատասղանելու իրավունք


1

1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,պատասղանել են
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,2
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,3պատասղանել են
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,4պատասղանել են
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,5
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,6
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,7
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,8
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,պատասխանել են

9
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
10 պատասղանել են1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,11
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,12
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,

131 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
նրանք էին

1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,
1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,

1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,

1 փուլ - մրցույք, առաջին փուլ,

4

118

1303