Copy SMS

 • m .NARA
  2013-06-04 22:44:51
  Սև և սպիտակ հուշեր 2 - նկարներ , սև-սպիտակ , հուշեր ,.......... շատ լավն էին... շանունակի նույնությամբ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
  • Liushik))
   2013-06-04 22:45:25
   (ժպիտ) (ժպիտ) մերսիիի
   • m .NARA
    2013-06-04 22:47:29
    խոսքերը հեղինակային են՞
   • Liushik))
    2013-06-04 22:48:38
    O:) O:) չէէէ,,,տարբեր գրքերից ու տեղերից վերցված են, (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • m .NARA
    2013-06-04 22:49:44
    հա, որովհետև ծանոթ տողեր շատ կային
   • Liushik))
    2013-06-04 22:50:36
    հաաա,,փորձել եմ հավաքել լավերը (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • m .NARA
    2013-06-04 22:51:22
    ըըըըհհհհհ... ստացվելա :)
   • Liushik))
    2013-06-04 22:52:22
    ;) :) դե որ ասում եսս....
   • m .NARA
    2013-06-04 22:53:28
    վաաաայ ներքևինը ջնջի մի հատ
   • Liushik))
    2013-06-05 10:28:42
    :) ջնջեցիիիի
 • LUSINE
  2013-06-04 22:54:12
  Շատտտտտտտտտտտտտտտտ լավնաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Liushik))
   2013-06-05 10:28:52
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ապրեսսսս
 • Merishok
  2013-06-04 23:19:55
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Liushik))
   2013-06-05 10:29:03
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L**V
  2013-06-05 06:57:12
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Liushik))
   2013-06-05 10:29:07
   O:) O:) O:) O:)
 • Normal is boring
  2013-06-05 13:05:32
  Սև և սպիտակ հուշեր 2 - նկարներ , սև-սպիտակ , հուշեր ,ապրես,կրկին զարմացրիր ինձ քո պոստով,միշտ այսպես :) :)
  • Liushik))
   2013-06-05 13:06:17
   :) :) էլի եմ սարքել,,3-րդ մասը,էտ էլ նայի
   • Normal is boring
    2013-06-05 13:08:01
    նայել եմ :) ապրես :) ամե օր կսպասեմ նորերին,վերջապես խելքը գլխին գրառումներ եմ տեսնում
   • Liushik))
    2013-06-05 16:28:37
    ուխխխխ,,,դե որ տենց ես ասում անպայման կշարունակեմ,ես մտածում էի էտքան էլ չեն հավանի :) :)
 • Elka
  2013-06-05 13:07:48
  ապրես....տակ դեռժատ (լավ)
  • Liushik))
   2013-06-05 13:08:19
   (ժպիտ) (ժպիտ) մերսիիիի (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Elka
    2013-06-05 13:11:15
    :) :) :)
   • Liushik))
    2013-06-05 13:12:06
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)