Copy SMS

  • ALISA
    2013-06-07 14:49:19
    բրավո հիանալի ներկ են օգտագործել :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • O.C.C.
    2013-06-07 14:52:50
    հա դե են օրն ենք ընգել որ սրան ներկ ենք ասում (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ALISA
    2013-06-07 15:04:02
    ես դրան ուրիշ բան կասեի :) :) :) :) :) :O
  • ❣Maria❣
    2013-06-07 15:24:17
    :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
  • I love chokolate
    2013-06-07 15:33:26
    :D :D :D
  • սենց մի նկարով պոստ մի սարքեք ...գրեք շաբաթվա կադրերը ,,ու մի քանի հատ գոնե 5 հհատ -ով արեք (լավ)
    • puchik
      2013-06-07 18:07:13
      ԵՐԵԽԵՔ ՃԻՇՏԱ ԱՍՈՒՄ Է (պաղպաղակ)
  • Armen
    2013-06-07 16:09:15
    վաաայյյ էսի լացելու բանա սա հիմի չպիտի թողեին սենց մնաաաա պիտի մաքրած լիներրրր (ախ) |(
  • O.C.C.
    2013-06-07 17:40:13
    :)
  • narebadalyan
    2013-06-07 17:50:43
    հիանալի գույն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • O.C.C.
    2013-06-07 18:22:38
    դե ինձ ասել են, որ ես ներկայացնեմ ամեն օր օրվա կադրը ոչ թե շաբաթվա ես էլ իմ գործն եմ անում
  • O.C.C.
    2013-06-08 11:25:50
    դե կարանալը կարամ Մարիամ ջան խի չեմ կարա մենակ ինձ ասեք ինչա պետք ես են էլ կանեմ