Copy SMS

3 փուլի արդյունքները

3 փուլի արդյունքները - հաղթող, փուլ, վերջին,

Նախ ասեմ որ շատ լավ պայքար էր 2ն ել շատ լավ էին պատրասված և արժանի հակառակորդներ էին վասեմ որ Մարին Հաղթողին պատրաստել է անակնկալ դա նարա գաղափարն եր որպիսի վերցներ Հարցազրույց և նրան նվիրեր պոստ բայցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց միաորներով նրանցինց մեկը մյուսից 2 միաորով առաջ էի ասյդ մասնկիցը .

.


ღ ⓃυⓃⒺღ

3 փուլի արդյունքները - հաղթող, փուլ, վերջին,

նա հավաքել եր 6 մաոր իսկ ✪нĒкØтØрыĒ хØŦяŦ ♥любви Ǻ я хØчу ш❤ʞ❤лǺд✪ հավաքեց 4 միաոր եկեք բոլորս շնորհաորնեն այս երկուսին լավ գիտելիքների համր 

2

7

1749