Copy SMS

Թոփ 10-երը աշխարհում

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10


Այսօրվա թոփ 10 երը զզվելի և շատ սխալ բռենդներն են:Գնացինք՝

1. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Զուգարանի թուղթ գուգլ:Ըտեղ ինչ պիտի գտնի,շատ հետաքրքիրա:

2. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Անունն արդեն խոսում է իր մասին:Յուրահատուկ:

3. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Ռոքսանա ֆոր Մեն:Անունը հեչ բա գույնը:

4. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Առանց մեկնաբանության:

5. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10ԱյՖեն:

6. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Թունա:Ով չգիտի Թունան ձկան տեսակա:

7. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10

8.

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10ֆեյսֆուդ:Թարգմանաբար Երեսին ուտելիք:Մտնում եք ուտելիքով յակի-ցուկի դեմքին:9. 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Վեե:Իրական երևացող պատենտ:Նինթենդո Վիի-ի փոխարեն եսիմ ինչ:

10.և Ամենա աբսուրդը

 

Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10Օբամայի սոնիկ-Հարրի Փոթեր պայուսակըՍուրո ՔՓ-ից 

համել Ես ել Սոնայի լոգոն

 


Թոփ 10-երը աշխարհում - O.C.C., Խումբ, Թոփ 10

5

5

822

 • narebadalyan
  2013-06-10 08:27:46
  լավներրրրրր (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Merishok
  2013-06-10 09:25:44
  :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • puchik
  2013-06-10 09:36:09
  :D :D Խայյյյ Հարի-Սոնիկ :D :D :D ապրես Սուրո ջան բայց Սոնային էս լոգոն խիես դրել ՞՞՞՞ O:)
 • ℱaN ◯ℱ ℛeaℒ Madℛid
  2013-06-10 10:09:19
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)