Copy SMS

 • Dean Winchester
  2013-06-12 16:27:53
  վերջինը մի քիչ սխալա բայց ոչինչ :) աշխատի մյուս անգամ ավելի շատ պատրաստել և հայերեն գրել ;)
 • փեինթով հայերենը լավ չի լինում
  • Sherlock
   2013-06-12 16:57:01
   ֆոնտեր քցի (ծաղիկ)
 • narebadalyan
  2013-06-12 19:12:36
  լավներ (լավ) (լավ) (լավ)
 • armine
  2013-06-12 20:08:39
  (լավ) (լավ)
 • (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • ❣Maria H❣
  2013-06-15 16:15:20
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես լավն եր