Copy SMS

Երեխաների մասին ստատւսներ

Երեխաներ - հիասքանչ էակներ, ովքեր համակարգված ւ դաժանորեն ՞ ոչնչացնւմ՞ են ձեր տւնը:


    Երեխաների մասին ստատւսներ          - Երեխաներ, ընտանիք, երջանկւթյւն.
Ամենալավ զարթւցիչը երեխաներն են:

    Երեխաների մասին ստատւսներ          - Երեխաներ, ընտանիք, երջանկւթյւն.
 -Մանկւթյւն- դա երջանկւթյան հոմանիշ է.....

    Երեխաների մասին ստատւսներ          - Երեխաներ, ընտանիք, երջանկւթյւն.

1

2

1895