Copy SMS

 • puchik
  2013-06-13 16:31:08
  (ուրախ) (ուրախ) :D :D 5-երորդը :D լավնա պոստդ :)
 • puchik
  2013-06-13 16:34:57
  15-սւպեռ մայրիկ :) :D
 • Gayan
  2013-06-13 16:55:02
  :D :D :D :D :D :D :D շատ լավներ
 • Miss Devil
  2013-06-13 17:46:07
  խոսք չկա :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • Tony Montana
   2013-06-17 07:00:56
   շնորհակալություն (ծաղիկ)
 • Miley♥fan
  2013-06-13 17:51:52
  լուցկու հատիկները վերջն էին :D :D :D ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո)
 • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
  2013-06-13 18:20:45
  :D :D :D :D :D
 • ❣Maria H❣
  2013-06-13 19:33:37
  :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D
 • Սուսաննա♥
  2013-06-13 21:22:06
  լավնա
</div>
			</div>
		</div>

			</li>

	
	<li>
		<div class=
  Սուսաննա♥
  2013-06-13 21:23:06
  լավներ (խփո) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • Merishok
  2013-06-13 21:54:15
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Tony Montana
   2013-06-17 07:01:25
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Tony Montana
   2013-06-17 07:01:29
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Molli
  2013-06-14 14:15:35
  :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ)
  • Tony Montana
   2013-06-17 07:01:33
   (խոնարհվել) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո)
 • - L -
  2014-01-15 21:59:27
  :D :D :D :D (լավ) :D :D :D :D
 • ☠Գոհար☠
  2014-08-10 15:04:53
  Հումորային նկարներ - Հումորային, նկարներ,Հումորային ,նկարներ,....
  • ☠Գոհար☠
   2014-08-10 15:06:31
   :D մի քիչ ուրիշ ձև մի օր մեր դասարանով արել էինք մենակ ոչ թե լուցկի այլ գրիչս, վերջացել էր ստիպված թաղեցինք,,