Copy SMS

 • I love chokolate
  2013-06-14 15:41:59
  :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
 • SONA
  2013-06-14 15:52:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • MaRiSh ( Виззи )
  2013-06-14 15:54:45
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Lily.K
  2013-06-14 16:23:42
  :D :D :D շատ լավներ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ)
 • Molli
  2013-06-14 17:22:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ)
 • L.S.H.™
  2013-06-14 18:07:56
  :D :D :D :D
 • Merishok
  2013-06-14 18:07:59
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ)
 • puchik
  2013-06-14 18:56:34
  շատ լավն էին :D :D :D
  • ♥INNA♥
   2013-06-14 18:58:21
   մերսի շատ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ❣Maria H❣
  2013-06-15 12:53:48
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Miley♥fan
   2013-06-16 13:36:09
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LARISI(K)
  2013-07-03 14:49:13
  :D :D
  • Miley♥fan
   2013-07-05 13:00:37
   հա էս կոմիքսը լրիվ իմ մասին էր (ժպիտ)
 • nare
  2013-11-08 00:47:29
  շատ լավներ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
  • Miley♥fan
   2013-11-08 00:48:47
   աբրես աբյեր (գինի)
 • 2013-11-08 00:49:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Անժելա :)
  2013-11-24 01:42:44
  լավնեին բայց քոփի եին... (դեմք) ;)
  • ♥♥SmiLER♥♥
   2014-03-16 14:53:58
   հա՞՞ ես որ չէի տեսել ես ռուսերենից ու անգլերենից եմ վերցրել թարգմանել (ծաղիկ)