Copy SMS

Սիրում եմ քեզ

Սիրում եմ քեզ - Սիրում, եմ, քեզ


Սիրում եմ քեզ............. սիրում անկեղծ այնպիսին ինչպիսին որ կաս:Այո շատ դժվարությամբ եմ խոստովանում այս ամենըորովհետև չեմ ուզում սիրել քեզ :Երբեմն ես երանի եմ տալիս այն օրերին երբ քեզ չէի ճանաչում և ես անգամ մեկ րոպե չէի մտածում քո մասին.............բայց երբեմն ուրախանում եմ որ սիրեցի քեզ քանի որ քեզ սիրելով ես տարբերեցի իրական սերըհրապուրանքից

 Սիրում եմ քեզ - Սիրում, եմ, քեզ Ճիշտ է այժմ ես քեզ չեմ սիրում բայց և այնպես չեմ կարողանում հասկանալ թե ինչու ,ինչու եմ ինձ ստիպում չսիրել քեզ :Ես ամեն ինչ անում եմ որպեսզի մոռանամ քեզ ,գոնե մի քանի վայրկյան չհիշեմ քեզ գիշերները պառկեմ ու մտածեմ ոչ քո մասին:Բայց ավաղ անկարող եմ ..............անկարող եմ վերջակետ դնել այս ամենին:

Սիրում եմ քեզ - Սիրում, եմ, քեզ Արցունքները խեղդում են կոկորդս այլևս չեմ կարողանում զսպել ինձ:ԵՎ հիմա ասում եմ ու թող բոլորը իմանան               ԵՍ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ                և ՍՐԱՆՔ ԴԱՏԱՐԿ ԽՈՍՔԵՐ ՉԵՄ ՈՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԼՍԵԼ ԲՈԼՈՐԻ ՇՈՒՐԹԵՐԻՑ

Երկինքը արդեն պարզվել է ամպերը այլևս չեն գոռում ամեն ինչ հանգիստ է կարծես ոչինչ չի եղել:Բայց իմ սրտում անձրևը փաղարինվել է փոթորիկի և ես ոչինչ անել չեմ կարող .......... և վերջին անգամ կրկնում եմ ............ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵՔ.................

8

11

1348

 • Narek.............An
  2013-06-17 09:06:33
  ԵՍ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ ԵՎ ՍՐԱՆՔ ԴԱՏԱՐԿ ԽՈՍՔԵՐ ՉԵՄ ՈՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԼՍԵԼ ԲՈԼՈՐԻ ՇՈՒՐԹԵՐԻՑ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Suren2013
  2013-06-17 09:28:40
  ... (բռավո) (բռավո) (բռավո)...
 • 2013-06-17 09:31:22
  :Երբեմն ես երանի եմ տալիս այն օրերին երբ քեզ չէի ճանաչում և ես անգամ մեկ րոպե չէի մտածում քո մասին..... շատ լավն էր ես տողը :) :) :)
 • Astghik
  2013-06-17 10:52:22
  Երկինքը արդեն պարզվել է ամպերը այլևս չեն գոռում ամեն ինչ հանգիստ է կարծես ոչինչ չի եղել:Բայց իմ սրտում անձրևը փաղարինվել է փոթորիկի և ես ոչինչ անել չեմ կարող .......... և վերջին անգամ կրկնում եմ ............ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵՔ................. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Tony Montana
  2013-06-17 15:01:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)