Copy SMS

 • Մարիամ
  2013-06-17 16:00:14
  ապրես լավներ պոստտ (լավ) :D :D :D :D
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D
 • ANKAM
  2013-06-17 16:06:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D shat lavna
 • Haykanush
  2013-06-17 16:28:46
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • directionerforever
  2013-06-17 16:30:53
  ԵՆ ՈՉ ԲՈԼՈՐԸ ԿՀԱՍԿԱՆԱՆ_ ՏՈԿԱ ՏԱԼԻԻ (ուրախ)
 • Chupa Chups
  2013-06-17 16:50:09
  iplatit che ipaid :) :)
 • Miley♥fan
  2013-06-17 17:06:42
  :D :D
 • miley-smiley
  2013-06-17 17:16:52
  :D :D :D :D սմայլերը իմ համար եք քցել՞ :D :D :D
  • S✖na
   2013-07-08 20:07:51
   ճիշտն ասած իմ
 • Սուսաննա♥
  2013-06-17 17:22:09
  Կոմիքսներ - կոմիքներ, հետաքրքիրմեռաաաաաաաաաաաաաաա :D ա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • 2013-06-17 17:29:48
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • -Man)E(Dreamer
  2013-06-17 17:43:32
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավներ
 • Քրիստինե
  2013-06-17 18:46:55
  հասկանալի էր (խփո) (խփո) (խփո) ապրես լավն էր
 • վերջինը սպանեց :D :D :D :D
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-17 21:25:22
  :D :D :D
 • 2013-06-17 22:20:40
  մերսի երեխեեեեեք ջանն :D
 • Normal is boring ∞
  2013-06-19 21:17:10
  Կոմիքսներ - կոմիքներ, հետաքրքիր
 • Lily.K
  2013-06-19 21:20:41
  ԼԱՎՆԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵրրր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Tony Montana
  2013-06-19 21:21:23
  Կոմիքսներ - կոմիքներ, հետաքրքիր
 • Ժորա Պետրոսյան
  2013-06-21 13:35:13
  մի քանիսը տեսել էի բայց ոչինր լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)