Copy SMS

Ձեզ այստեղ ոչ մեկ ստիպողաբար չի պահում!!!


Ձեզ այստեղ ոչ մեկ ստիպողաբար չի պահում!!! - քոփի,երևույթ, վարակ

Վերջերս քոփիում հանդիպեցի մի երևույթի, որը գնալով վարակի նման տարածվումա:Այստեղ հայտնվել են այնպիսի անդամներ, որոնք կարծես ստիբողաբար են մնում քոփիում: Շատ եմ հանդիպում նմանատիպ մեկնաբանությունների. ՛՛հիմար տեղա, ինչն ես սիրում՛՛, ՛՛իզուրել եկել ես, ապուշ տեղա՛՛ և այսպես շարունակ :Հարգելիներս եթե քոփին ձեզ դուր չի գալիս կարող եք հանգիստ ելք լինել և մոռանալ ձեր գաղտնաբառը, թե չէ իմ մոտ տպավորությունա առաջանում, թե ձեզ ստիպում են քոփի մտնել: Պետք չի մնալ քոփիում ու վարկաբեկել քոփին: Դուք ազատ եք ու կարող եք այլևս չմտնել քոփի, ու նորեկների գլխումել մտքեր չլցնեք թե քոփին վատ տեղա: Իսկ եթե դա տարբերվելու նոր միջոց է ասեմ լավ միջոց չեք ընտրել: Այնպես որ ձեզ այստեղ ոչ մեկ ստիպողաաբար չի պահում, ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՆԱ՛Լ:
 Հույսով եմ ինչ որ մեկին չնեղացրեցի գրառմամբս:

)
12

21

947